Ang apian, apyan o opyo ay tumutukoy sa mga sumusunod: