Ang be ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • Sagisag para sa elementong kimikal na Berilyo.
  • Salitang Ingles na being o "pagiging".
  • Salitang Ingles na may kaugnayan sa salitang "ay" sa Tagalog.