Ang centromere ang bahagi ng isang kromosoma na nag-uugnay sa kapatid na mga chromatid. Sa mitosis, ang mga spindle fiber ay kumakabit sa centromere sa pamamagitan ng kinetochore.