Ang dalubwika ang tawag sa dalubhasa sa wika. Ito ay maaring tumutukoy sa mga sumusunod:

  • lingguwista (linguist), dalubhasa sa pag-aaral sa wika
  • poligloto (polyglot), dalubhasa o nakakapagsalita ng iba't ibang wika

Panlabas na kawing

baguhin