Dila (paglilinaw)

Wikimedia:Paglilinaw

Ang dila ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • salita, kabuoan ng mga pananalita kapag pinagsama-sama; nagiging parirala o pangungusap.
  • wika, ang lengguwahe ng isang bansa o lipi, o ng mga mamamayan ng isang bayan.
  • diyalekto, isang anyo ng pananalita na natatangi lamang sa isang lugar o rehiyon.
  • lingo o sariling-wika, isang anyo ng idyomatikang mga pananalita; katulad ng "wika" ng isang grupo ng mga kabataan na sila lamang ang nakakaunawa.