Ang ek onkar () ay isang uri ng simbolo sa Gurmukhi na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay isang Diyos.

{{stub]}