Estimulo

Ang estimulo o istimulo, na may kahulugan o diwang panggising, pampukaw, pang-udyok, pampagalaw, pang-antig ay maaaring tumukoy sa:

Wiktionary
Tingnan ang estimulo sa
Wiktionary, ang malayang talahulugan.