Hanay (abstraktong tayp ng data)


Sa agham pangkompyuter, ang isang hanay(set) ay isang abstraktong tayp ng data na maaaring mag-imbak(store) ng mga tiyak na halaga ng walang partikular na pagkakasunod(order) at walang umuulit na mga halaga. Ito ang implementasyon sa kompyuter ng konseptong matematikal na hanay. Hindi tulad ng ibang mga tayp ng koleksiyon na imbis na hugutin ang isang spesipikong elemento sa hanay, ang isang halaga ay tinitingnan o sinusubok(test) kung ito ay kasapi(member) ng isang hanay.