Haring Og ng Bashan

Si Haring Og ng Bashan (kahulugan Higante) Ay ang Hari mula sa Nakaraang panahon sa syudad ng Bashan Gitnang Silangan, na nabangit sa Lumang Tipan ng Bibliya na siya ang kahuli-hulihang tao na nasa lipi ng mga Higante.