Hipokratiko

Huwag itong ikalito sa ipokrito.

Ang hipokratiko, mula sa Ingles na hippocratic, ay maaaring tumukoy sa: