Ang honey, bigkas: /ha-ni/, ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • Ang pulot-pukyutan, arnibal na gawa ng mga bubuyog.
  • Honey, malambing na katawagan (terms of endearment) sa Ingles para sa asawang lalaki o babae, o kasintahan, katulad din ng Ingles na darling, katumbas ng irog.
  • Kinakain ni Winne the Pooh