Buksan ang pangunahing menu

Hunyo 3, 2006 (Sabado)Baguhin

Hunyo 5, 2006 (Lunes)Baguhin

Hunyo 6, 2006 (Martes)Baguhin

Hunyo 13, 2006 (Miyerkules)Baguhin

  • Sang-ayon sa Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-estadistika (National Statistics Coordination Board [NSCB]) ng Pilipinas, ang Zamboanga del Norte ang pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas kasama ang pito pang lalawigan sa Mindanao. Matatagpuan naman sa Luzon ang 10 sa pinakahuli sa mga mahihirap. (inq7.net)

Hunyo 24, 2006 (Sabado)Baguhin

Hunyo 28, 2006 (Huwebes)Baguhin