Inhinyeriyang mekanikal

Ang inhinyerong mekanikal ay isang disiplina ng pag inhinyero na ginagamit ang mga prinsipyo ng physics at siyensa ng mga materyal para sa pag analysa, pag disenyo, paggawa, at pagayos ng mga mekanikal na systema. Ito ay isang gangay ng inhinyero na may kaugnayan sa pag gawa at pag gamit ng init at mekanikal na kapangyarihan sa paggawa at pagopera ng mga makina at gamit. Ito ay isa sa mga pinakasinauna at pinakamalawak na parte ng pag iinhinyero. Ang mekanikal na paginhinyero ay kinakaylangan ng malawak na pagiintindi sa mga kaibuturang konsepto na kasama ang mechanis, kinematics, thermodynamiko, materyal na siyensa at istruktural na analysis. Mga mekanikal na ininyero ay gumagamit ng mga kaibuturang prinsipyo tulad ng mga instrumento tulad ng “computer aided engineering” at “product lifecycle management” para maidisenyo at maanalysa ang mga “manufacturing plant”, mga indutryal ng gamit, at mga makina, mga pampainit at pampalamig na systema, mga systema sa paggalaw, mga eroplano, barko. Robotiks at mga medikal na gamit at iba pa.

Ang mekanikal na pag inhinyero ay nagsimula noong rebolusyong industryal sa europa noong ika 18 na siglo. Kaso ang kaniyang mga prinsipyo ay pwedeng bakasin hanggang sa ilang libong taon nang nakaraan. Ang mekanikal na pagiinhinyero ay lumabas naman ng ika-19 na siglo dahil sa paglabas ng mga paguunlad sa physics, ang mekanikal na pagiinhinyero ay patuloy na nadadagdagan para maisama ang mga pinakabagong aspeto ng teknolohiya, at mga ang mga mekanikal na inhinyero ngayon ay umuunlad dahil sa pagdagdag ng “composites, mechatronics at nanotechnology”. Ang mekanikal na pagiinhinyero ay kaparte ang “aerospace engineering, civil engineering, electrical engineering at petroleum engineering”.

KursoBaguhin

Ang kada bansa ay may kanya kanyang batayan para maging parepareho ang isang kurso. Ito din ay para maging Ito din ay para mapanatili ang kakayahan ng mga inhinyero, mapanatili din ang tiwala sa pagiinhinyero. Ang mga programa sa pagiinhinyero sa U.S., ay bilang halimbawa ay pinakpapakailangan ng ABET, na kaya ipakita ng mga studyante nila na kaya nila magtrabaho sa parehong thermal at mekanikal na systema. Mga spesipikong kurso na kaylangan para makatapos ay nagiiba kada programa, mga unibersidad at mga paaralan ng teknolohiya ay kadalasang ipagsasama sama ang isang kurso sa isang klase, o paghihiwahiwalayin ang isang kurso sa madaming klase, depende sa dami ng mga propesor, at sa gawain ng inbersidad.

Ang mga saligang kurso ng mga mekanikal na paginhinyero ay kadalasang kasama ang:

 • Statics and dynamics
 • Strength of materials and solid mechanics
 • Instrumentation and measurement
 • Electrotechnology
 • Electronics
 • Thermodynamics, heat transfer, energy conversion, and HVAC
 • Fluid mechanics and fluid dynamics
 • Mechanism design (including kinematics and dynamics)
 • Manufacturing engineering, technology, or processes
 • Hydraulics and pneumatics
 • Mathematics - in particular, calculus, differential equations, and linear algebra.
 • Engineering design
 • Product design
 • Mechatronics and control theory
 • Material Engineering
 • Design engineering, Drafting, computer-aided design (CAD) (including solid modeling), and computer-aided manufacturing (CAM)[13][14]

Ang mga mekanikal na inhinyero ay inaasahan din na naiintindihan at kaya gamitin ang mga simpleng konsepto galing sa kemistri, pisika, kemikal na pag inhinyero, sibil na paginhinyero at elektrikal na paginhinyero. Halos lahat ng mga programa para maging mekanikal na paginhinyero ay madaming kasama na klase ng kalculus at iba pang mas mataas na lebel na matematika tulad ng mga diperensiyal na ekwasyon, partial na diperensasyon, mga linyar na ekwasyon, abstraktong algebra at diperensiyal na heometriya. Iba pang kasama sa isang kurikulo ng mga mekanikal na paginhinyero ay mga klase para sa pag eespesiyala, tulad ng robotiks, transport, logistics, cryogenics, fuel technology, automotive engineering, biomechanics, vibration, optics at iba pa.

Halos lahat ng mga kurso sa mekanikal na paginhinyero ay may kasama din na programa na nangangaylangan ng mabigat o magaangna pagsaliksik para magkaroon ng karanasan sa pagayos ng mga problema. Normal din sa mga studyante ng mekanikal na paginhinyero na kumuha ng mga “internship” habang nagaaral, kaso hindi siya palaging kinakaylangan.