Ang kakanggata ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: