Karimul Makhdum

Si Karimul Makhdum ay isang Arabong mangangalakal na dumating sa katimugang Pilipinas noong 1380 at nagtatag ng moskeng Sheik Karimal Makdum sa Simunul, Tawi-Tawi na pinakamatandang moske sa Pilipinas.