Katutubo

Ang katutubo ay isang salitang nangangahulugang likas. Maaari itong tumukoy sa: