Ang Lingua Franca Nova o Elefen o LFN[1] ay isang wikang guni-guni na dinebelop ng Amerikanong si C. George Boeree. Ang inspirasyon ay mga Latinong kreyol, katulad ng Chabacano at Papiamento.

Bandera ng Elefen
Mga parte ng ulo sa Elefen.

KlipBaguhin

  Introdui 

Tingnan dinBaguhin

  1. Pahina ng Elefen