Luglog (paglilinaw)

Ang luglog ay tumutukoy sa mga sumusunod:

  • luglog, ang katawagang Pilipino para sa mga sangkap na pansit (noodle [Ingles] o pasta [Ingles], at iba pa)
  • pansit luglug, ibang katawagan para sa pansit palabok