Multiplikatibong inberso

Sa matematika, ang multiplikatibong inberso(multiplicative inverse) o resiprokal(reciprocal) ng isang bilang na x na tinutukoy ng 1/x or x−1 ang bilang na pag pinarami(multiplied) ng x ay nagreresulsta sa multiplikatibong identidad na 1. Ang multiplikatibong inberso ng praksiyong a/b ay b/a. Para sa multiplikatibong inberso ng isang real na bilang, hatiin ang 1 ng bilang na ito. Halimbawa, ang resiprokal ng 5 ay 1/5 o 0.2 at ang resiprokal ng 0.25 ang 1 na hinati ng 0.25 o 4. Ang punsiyong resiprokal na f(x) na nagmamapa ng x sa 1/x ang isa sa pinakasimpleng halimbawa ng punsiyon na pansariling inberso.