Narangha (paglilinaw)

Ang narangha ay tumutukoy sa mga sumusunod:

Passion fruit flowers