Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi

Ang Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi ay isang anime na larong bidyo.