Espasyong maka-Euclides: Pagkakaiba sa mga pagbabago