Unang Sulat sa mga taga-Tesalonica: Pagkakaiba sa mga pagbabago