Harapan ng Paglayang Islamiko ng Moro: Pagkakaiba sa mga pagbabago