Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Santiago ang Makatarungan"

Dahil sa doktrinang [[Walang hanggang pagkabirhen ni Maria]] sa ilang mga denominasyon ng [[Kristiyanismo]] na hindi pumapayag kay [[Maria (ina ni Hesus)|Maria]] na magkaroon ng mga anak pagkatapos ni [[Hesus]], pinapakahulugan nilang ang "kapatid" ay tumutukoy sa "pinsan". Itinuring ni [[Jeronimo]] ang terminong "kapatid" ng Panginoon na pinsan at nagbigay konklusyon na ang "Santiagong, Kapatid ng Panginoon sa Galacia 1:19 ay nangangahulugang [[Santiago na anak ni Alfeo]] na isa sa [[Labindalawang Apostol]] gayundin bilang si Santiago na anak ni [[Maria Cleofas]]. <ref name=NewAdvent>Camerlynck, Achille; English translation in [http://www.newadvent.org/cathen/08280a.htm Catholic Encyclopedia: Saint James the Less] 1910</ref> Gayunpaman, hindi siya kinikilala kay [[Dakilang Santiago]].<ref name=NewAdvent/> Ang ibang mga denominasyong Kristiyano ay tumuturing sa {{bibleverse||Mateo|1:25}} na nagsasaad na "Hindi niya sinipingan ang kaniyang asawa hanggang(heos) sa maipanganak niya ang kaniyang panganay na anak na lalaki." na nangangahulugang si Maria ay nagkaroon ng pakikipagsiping kay Jose pagkatapos ipanganak si Hesus. Kanila ring pinapakahulugan ang mga tinukoy na "kapatid ni Hesus"(Matt. 12:46; Matt. 13:55; Mark 3:31–34; Mark 6:3; Luke 8:19–20; John 2:12, 7:3, 5, 10; Acts 1:14; 1 Cor. 9:5) bilang mga biolohikal na kapatid ni Hesus.
==Pinuno ng Simbahan ng Herusalem==
Ayon kay [[Apostol Pablo]] sa {{bibleverse||Galacia|2:9}}, sina "''Santiago, Cefas(Pedro) at Juan ang mga kinilalang mga haligi''" ng Simbahan ng Herusalem. Si Santiago ang autoridad sa [[Konseho ng Herusalem]] na nagbigay ng huling hatol sa tanong ng pagsunod ng mga akay na [[hentil]] sa pagtutuli at sa mga kautusan ni Moises. Hinatol ni Santiago na huwag magpatuli ang mga hentil pinagpasyahan ni Santiago na ang mga hentil ay kailangan pa ring sumunod sa ilang mga kautusan ni Moises gaya ng pag-iwas sa idolatriya(diyos-diyosan), pangangalunya, dugo at mga binigting hayop. Ayon kay Santiago sa {{bibleverse|Mga|Gawa|15:13-21}},
{{cquote|''Dahil dito, ang hatol ko ay huwag gambalain iyong mga Gentil na nanumbalik sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na lumayo sa mga bagay na nadungisan ng diyos-diyosan, sa kasalanang sekswal, sa mga binigti at sa dugo. Ito ay sapagkat mula pa nang unang panahon, sa bawat lungsod ay may mga nangaral na patungkol sa mga isinulat ni Moises. Binabasa ito sa mga sinagoga bawat araw ng [[Sabbath]].''}}
Ayon kay [[Eusebio ng Caesarea]](263 CE – 339 CE) si Santiago ang Makatarungan ang unang obispo ng Herusalem. Kanya ring isinaad na isinulat ni [[Clemente ng Alehandriya]](150 CE – c. 215 CE) na si Santiago ang Makatarungan ay hinirang nina [[Pedro]], [[Santiago]] at [[Juan]] na maging obispo ng Herusalem noong unang siglo CE.<ref>http://www.newadvent.org/fathers/250102.htm</ref> Ang Herusalem ay kinilala bilang patriarkada sa [[Konseho ng Chalcedon]] noong 451 CE. Isinulat ni Hegesippus sa kanyang mga Komentaryo na "Pagkatapos ng mga apostol, si Santiago na kapatid ng Panginoon na tinawag na Makatarungan ang ginawang pinuno ng [[Simbahan ng Herusalem]]"<ref>Schaff "Hegesippus who lived near the apostolic age, in the fifth book of his Commentaries, writing of James, says "After the apostles, James the brother of the Lord surnamed the Just was made head of the Church at Jerusalem.""</ref>Siya ang itinuturing na unang obispo o [[Griyegong Ortodoksong Patriarka ng Herusalem|ang Patriarka]] sa [[Griyegong Ortodoksong Simbahan ng Herusalem]].
 
11,766

edits