Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "Sheol"

Pangkalahatang inaayunan ng mga skolar gayundin sa Hudaismo na ang ''sheol'' ay hindi tumutukoy sa "lugar ng walang hanggang kaparusahan"(o [[impiyerno]] sa doktrinang [[Kristiyanismo]]) kundi sa "libingan", temporaryong tirahan ng mga namatay, at [[mundong ilalim]].<ref>New Bible Dictionary third edition, IVP 1996. Articles on "Hell", "Sheol".</ref>
 
Sa [[Bagong Tipan]], ang pariralang "לא־תעזב נפשׁי לשׁאול" (hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol) sa Awit 16:10 ay sinipi sa Mga Gawa 2:27 bilang "οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδου" (hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades). Sa [[King James Version]], ang Mga Gawa 2:27 ay isinalin na "thou wilt not leave my soul in hell(impiyerno)". Sa [[textus receptus]] na pinagbasehan ng [[King James Version]], ang "ᾅδης" (Hades) ay lumitaw ng 11 beses. Sa bawat instansiya, isinalin ng King James Version ang Hades bilang "hell"(impiyerno) maliban sa 1 Cor. 15:55 kung saan ginamit ang "grave"(libingan). Sa mga edisyong kritikal ng 1 Cor. 15:55, ang "θάνατος" (kamatayan) ay pumalit sa "ᾅδης"(Hades).<ref>[http://www-user.uni-bremen.de/~wie/GNT/Corinth1.html Greek New Testament]; cf. [http://www.biblicaltheology.org/hades.pdf The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. II:1314-1315. [1915].</ref>Corinthians, where it uses "grave". Sa mga modernong salin kung saan ay mayroon lamang 10 instansiya ng "ᾅδης" ay pangkalahatang tinranslitera bilang "Hades". Sa modernong salin na [[NIV]] ng Mga Gawa 2:27, ito ay isinalin na "you will not abandon me to the realm of the dead". Sa lahat ng mga paglitaw ng hades sa Bagong Tipan maliban sa isa, ang "ᾅδης"(hades) ay may kaunti kung meron mang anumang kaugnayan sa mga gantimpala o parusa sa [[kabilang buhay]]. Ang eksepsiyon nito ang Talinghaga ni Lazaro at isang mayaman(Lucas 16:19-31) kung saan ay natagpuan ng mayaman ang kanyang sarili sa Hades at nagdurusa. Ang ilang mga skolar ay naniniwala na ang talinghagang ito ay sumasalamin sa pananaw na Hudyo noong panahong [[intertestamental]] ng sheol o hades na naglalaman ng magkahiwalay na mga dibisyon para sa masama at matuwid.<ref>New Bible Dictionary 3rd edition, IVP Leicester 1996. "Sheol".</ref>
 
Sa Bagong Tipan, ang isinaling "impiyerno" ng mga tagasalin ng Bibliya ay tipikal na inilalarawan gamit ang mga salitang Griyegong [[Tartarus]] o [[Hades]](na isinalin mula sa Sheol sa [[Septuagint]] mula sa Hebreong Sheol) o ang salitang Hebreo na [[Gehenna]]. Ang Gehenna o "lambak ng Hinnom" ay aktuwal na lokasyon na tambakan at sunugan ng basura na nagkamit lamang ng kahulugang metaporikal noong panahong [[intertestamental]].
 
==Tingnan din==
11,766

edits