Tunay na bilang: Pagkakaiba sa mga pagbabago

 
Ang <math>\mathbb{R}</math> ay masasabing nasa unang dimensiyon. Maaari itong palawakin upang masaklaw ang dimensiyong <math>n</math> sa pamamagitan ng eksponensasyong <math>\mathbb{R}^n</math>. Samakatwid ang <math>\mathbb{R}^2</math> ay tumutukoy sa katipunán ng mga bilang na real sa dalawang dimensiyon, ang <math>\mathbb{R}^3</math> sa tatlo, ad infinitum.<br>
Ang bawat bilang sa <math>\mathbb{R}^n</math> ay binubuo ng <math>n</math> na elemento at isinusulat bilang <math>(x_1, x_2, x_3, ... \;x_n)</math>. Anumang bilang na may elementong kulang o higit sa n ay walang kahulugan sa <math>\mathbb{R}^n</math>.<br>
 
<b>Mga karagdagang halimbawa:</b>
* Ang bawat elemento ng <math>\mathbb{R}^2</math> ay nasa anyong <math>(x_1,x_2)</math>. Sa katipunáng ito, ang <math>(2,0)</math> ay iba sa <math>(0,2)</math> at ang mga bilang na <math>2\;\text{at}\;(2,2,2)</math> ay walang kahulugan.
[[en:Real number]]
63

edit