Notasyong matematikal: Pagkakaiba sa mga pagbabago

m
=Sa Alhebra=
=Sa Kalkulo=
<table><tr><th>Simbolo</th><th>Pakahulugan</th></tr><tr><td><math>\Delta x</math></td><td>Pagbabago sa halaga ng <math>x</math> kagaya ng sa ekwasyong <math>\Delta x = x_p - x_i</math> kung saan ang <math>x_p</math> ang halagang pinal at ang <math>x_i</math> ang halagang inisyal.</td></tr></table>
63

edit