Notasyong matematikal: Pagkakaiba sa mga binago

m
 
=Sa Teorya ng Katipunán at Lohika=
{| class="wikitable" border="3"
<table><tr><th>Simbolo</th><th>Kahulugan</th></tr><tr><tr><td><math>A=\left\{a,\;b,\;c,\;\dots\right\}</math></td><td>Katipunán (set) na A na may elementong {a, b, c ... }</td></tr><td><math>\not{0}</math></td><td>Bakanteng katipunán</td></tr><tr><td><math>\in</math></td><td>kabilang sa</td></tr><tr><td><math>\subset</math></td><td>Kasakop na katipunán.</td></tr><tr><td><math>\cup</math></td><td>Unyon</td></tr><tr><td><math>\cap</math></td><td>Interseksyon</td></tr><tr><td><math>P(x)</math></td><td>Ang x ay P.</td></tr><tr><td><math>\forall x</math></td><td>sa lahat ng x</td></tr><tr><td><math>\exists x</math></td><td>mayroong x</td></tr><tr><td><math>A \vee B</math></td><td>A o B</td></tr><tr><td><math>A \wedge B</math></td><td>A at B</td></tr><tr><td><math>P \rightarrow Q</math></td><td>Kung P, samakatwid Q.</td></tr></table>
|-
! Simbolo
! Kahulugan
|-
| <math>A=\left\{a,\;b,\;c,\;\dots\right\}</math>
| Katipunán (set) na A na may elementong {a, b, c ... }
|-
| <math>\not{0}</math>
| Bakanteng katipunán
|-
|}
 
=Sa Trigonometriya=
63

edit