Notasyong matematikal: Pagkakaiba sa mga pagbabago

| Unyon ng A at B, na katumbas ng <math>\{ x | x \in A \vee x \in B \}</math>
|-
| <math>A \cap B</math>
| Interseksyon ng A at B na katumbas ng <math>\{x | x \in A \wedge x \in B\}</math>
| Interseksyon
|-
| <math>P \vee Q</math>
| P at Q
|-
| <math>P \xrightarrowrightarrow Q</math>
| Kung P, samakatwid Q.
|}
63

edit