Panlalaking kondom: Pagkakaiba sa mga binago

== Birth Control ==
Ang mga kondom ay higit na inirerekumenda para sa pag-iwas sa mga sexually transmitted infections (STIs). Napatunayan nang mabisa ang mga ito sa pagbaba ng infection rates sa parehong kalalakihan at kababaihan. Bagama’t hindi perpekto, ang kondom ay epektibo naman sa pagbaba ng pagkalat ng mga organismo na nagdudulot ng AIDS, genital herpes, cervical cancer, genital warts, syphilis, chlamydia, gonorrhoea, at iba pang mga sakit. Kadalasan din na inirerekumenda ang kondom bilang pandagdag sa mga mas mabisang birth control methods (tulad ng IUD) kung saan ninanais din ang proteksyon laban sa STD.
 
Ayon sa isang ulat ng National Institutes of Health (NIH) sa Bethesda, Maryland, USA, ang tama at tuloy-tuloy na paggamit ng kondom na gawa sa latex ay nakakababa ng panganib na mahawa ng HIV/AIDS hanggang 85% kumpara sa panganib kung hindi gagamit ng kondom. Dahil dito, ang seroconversion rate o infection rate na kung nasa 6.7 bawat 100 bawat tao-taon ay bumababa hanggang 0.9 bawat 100 na tao-taon. Sa isang pagsusuri noong 2007 mula sa University of Texas Medical Branch at sa World Health Organization, nakita ang parehong pagbawas ng panganib na 80-95%.
 
Ayon din sa ulat na gawa ng NIH noong 2000, ang paggamit ng kondom ay labis na nakabababa ng panganib ng gonorrhoea para sa mga lalake. Sa isang pagaaral noong 2006, ang tamang paggamit ng kondom ay nakababawas naman ng panganib ng transmisyon ng human papillomavirus sa mga babae nang humigit-kumulang 70%. Sa iba namang pagsusuri noong parehong taon din, nakita naman na ang tuloy-tuloy na paggamit ng kondom ay epektibo sa pagbabawas ng transmisyon ng herpes simplex virus-2 o genital herpes sa parehong kalalakihan at kababaihan.
 
Bagaman ang kondom ay mabisa sa paglimit ng mga ganitong panganib, maaari pa ring magkaroon ng pagkalat ng mga sakit kahit gamit ang kondom. Ang mga bahagi ng ari na nakahahawa, lalo na’t kung ang mga sintomas ay naroroon, ay posibleng hindi matakpan ng kondom, at bilang resulta, may mga sakit na maaaring lumipat sa direktang pagdikit sa mga bahaging ito. Ang pangunahing isyu sa bisa ng paggamit ng kondom upang pigilan ang STDs ay ang hindi tuloy-tuloy na paggamit nito.
 
Ang mga kondom ay maaari ring nakatutulong sa pagpapagamot ng potensyal na precancerous cervical changes. Ang exposure sa human papillomavirus, kahit sa mga taong nahawaan na nung virus, lumalalabas ay nakatataas ng panganib ng precancerous changes. Ang paggamit ng kondom ay nakatutulong sa pagtaguyod ng pagurong ng mga pagbabagong ito. Bilang karagdagan, ang mga mananaliksik sa UK ay iminumungkahi na mayroong hormone sa semen na maaaring magpalubha ng narorooon nang cervical cancer at ang paggamit ng kondom sa pagtatalik ay maaaring makapigil ng panganib na ito.