Masahiro Naoi

Joined 28 Pebrero 2010
walang buod ng pagbabago
No edit summary
No edit summary
 
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#ddcef2FF2400;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Layunin</span>==
Layunin kong tulungan ang [[Tagalog Wikipedia]] sa pamamagitan ng pagpapadami at pagpapabuti ng kalidad ng mga artikulo dahil nakikita ko na kailangang dagdagan at isaayos ang mga ito para ikabubuti ng mga mamamayang [[Pilipino]] at sa bansang [[Pilipinas]]. Sa kasalukuyan, pinagtutuunan ko nang pansin ang paggawa ng mga artikulo na may kaugnayan sa [[Astronomiya]] at [[Agham]] dahil kinakailangan ito ng mga katulad ko ring mag-aaral sa tuwing sila ay magsasaliksik ng mga impormasyon.
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#ddcef2FF2400;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Mga Alam na Wika</span>==
{{col-begin}}
{{Babel|tl|en|ceb-3|ja-2|ru-2|es-1|uk-1|zh-1}}
{{col-break}}
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#ddcef2FF2400;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Tungkol sa Akin</span>==
{{col-begin}}
{{User WP Anime}}
{{col-break}}
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#ddcef2FF2400;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Mga Proyekto/Artikulo</span>==
{{col-begin}}
{{col-break|width=50%}}
{{col-end}}
 
==<span style="font-family:Comic Sans MS;font-size:120%;color:#ddcef2FF2400;text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em grey">Iba pang Proyekto/Sanggunian</span>==
{{col-begin}}
{{col-break|width=50%}}