Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga pagbabago

nagdagdag
(nagsalin)
(nagdagdag)
== Pangkalahatang-ideya ==
Ang tula ay nag-uumpisa noong [[Huwebes Santo]] sa taóng 1300. Ang tagapagsalaysay, na si Dante mismo, ay tatlumpu't limang taóng gulang, at kung gayon ay "nangangalahati na sa landas ng búhay" (Ingles: ''"halfway along our life's path"'', Italyano: ''"Nel mezzo del cammin di nostra vita"'') – kalahati ng biblikal na haba ng búhay na pitumpu ([[:en:Psalms|Salmo]] 89:10, Vulgate; Salmo 90:10, KJV). Ang manunula (na si Dante) ay kasalukuyang naliligaw sa isang madilim na kagubatan (''selva oscura'') sa harap ng isang bundok, habang inaatake ng tatlong halimaw (isang [[:en:Lion|leon]], isang ''lonza'' [kadalasang sinasalin bílang "[[:en:Leopard|leopard]]" o "[[:en:Leopon|leopon]]"],<sup>[[:en:Inferno_(Dante)#cite_note-3|[3]]]</sup> at isang [[:en:Gray_wolf|she-wolf]]) na hindi niya matakasan. Hindi niya mahanap ang "diretsong daan" (''diritta via'', maaari ding isalin na "tamang daan") tungong kaligtasan, may kamalayan siyang sinisira niya na ang sarili niya at nahuhulog sa isang "malalim na lugar" (''basso loco'') kung saan ang araw ay tahimik (''l sol tace'').
 
Sa wakas ay nailigtas siya ng manunulang Romanong si Virgil, na nagsasabing isinugo siya ni [[:en:Beatrice_Portinari|Beatrice]], at ang dalawa ay tumuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa [[:en:Underworld|impiyerno (''underworld'')]]. Sa Inferno, ang mga kaparusahan para sa mga kasalanan ay ''[[:en:Contrapasso|contrapasso]]'', mga may sinasagisag na pagkakataon ng [[:en:Poetic_justice|katarungang pantula]]; halimbawa, ang [[:en:Fortune-teller|manghuhula]] ay kailangang maglakad nang diretso habang ang ulo ni ay nakatingin sa kabaligtarang direksiyon, na hindi makita kung ano ang nasa harapan, dahil sinubukan nilang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng ipinagbabawal na paraan, ang panghuhula. Ang ''contrapasso'' ay "functionshindi notbasta merelyisang asuri a form ofng [[:en:Divine_retribution|divinedibinong revengepaghihiganti]], kundi katuparan ng kapalarang [[:en:Free_will|malayang pinili]] ng bawat kaluluwa noong siya ay nabubuhay pa."
 
== Siyam na bilog ng Impiyerno ==
 
=== Unang Bilog (Limbo) ===
Sa [[:en:Limbo|Limbo]] naninirahan ang mga [[:en:Baptism|di-nabinyagan]] at kahit mga [[:en:Virtuous_pagan|birtuosong pagano]], na bagama't hindi makasalanan, ay hindi tumanggap kay Kristo.
 
=== Ikalawang Bilog (Lust) ===
Sa ikalawang bilog naman ng impiyerno naroon ang mga nagumon ng [[:en:Lust|kahalayan]].