Inferno (Divine Comedy): Pagkakaiba sa mga binago

dinagdagan ang buod
(nagdagdag, pinalaki ang larawan)
(dinagdagan ang buod)
{{italic title}}[[Talaksan:Paintinginferno.jpg|thumb|350x350px|pintang larawan ng ''Inferno'' ni Domenico di Michelino]]
Ang '''Inferno''' (salitang [[Wikang Italyano|Italyano]] para sa "[[impiyerno]]") ay ang unang bahagi ng ika-14 dantaong tulang epiko ni [[Dante Alighieri]] na [[Divina Commedia|Divine Comedy]]. Ito ay sinusundan ng [[Purgatorio (Divine Comedy)|Purgatorio]] at [[Paradiso (Divine Comedy)|Paradiso]]. Ito ay alegorikong pagsasalaysay ng paglalakbay ni Dante sa [[impiyernoImpiyerno]], sa pamamatnubay ng Romanong manunula na si Virgil. Sa tula, ang impiyernoImpiyerno ay inilalarawan na may siyam ng bilog ng pagdurusa na matatagpuan sa loob ng [[Daigdig]]. Sa alegorya, kumakatawan ang Divine Comedy sa paglalakbay ng kaluluwa tungo sa Diyos, at ang Inferno ang naglalarawan sa pagkilala at pagtatakwil sa kasalanan.
 
== Buod ==
Ang tula ay nag-uumpisa noong [[Huwebes Santo]] sa taóng 1300. Ang tagapagsalaysay, na si Dante mismo, ay tatlumpu't limang taóng gulang, at kung gayon ay "nangangalahati na sa landas ng búhay" (Ingles: ''"halfway along our life's path"'', Italyano: ''"Nel mezzo del cammin di nostra vita"'') – kalahati ng biblikal na haba ng búhay na pitumpu ([[:en:Psalms|Salmo]] 89:10, Vulgate; Salmo 90:10, KJV). Ang manunula (na si Dante) ay kasalukuyang naliligaw sa isang madilim na kagubatan (''selva oscura'') sa harap ng isang bundok, habang inaatake ng tatlong halimaw (isang [[:en:Lion|leon]], isang ''lonza'' [kadalasang sinasalin bílang "[[:en:Leopard|leopard]]" o "[[:en:Leopon|leopon]]"],<sup>[[:en:Inferno_(Dante)#cite_note-3|[3]]]</sup> at isang [[:en:Gray_wolf|she-wolf]]) na hindi niya matakasan. Hindi niya mahanap ang "diretsong daan" (''diritta via'', maaari ding isalin na "tamang daan") tungong kaligtasan, may kamalayan siyang sinisira niya na ang sarili niya at nahuhulog sa isang "malalim na lugar" (''basso loco'') kung saan ang araw ay tahimik (''l sol tace'').
 
Sa wakas ay nailigtas siya ng manunulang Romanong si Virgil, na nagsasabing isinugo siya ni [[:en:Beatrice_Portinari|Beatrice]], at ang dalawa ay tumuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa [[:en:Underworld|impiyernoImpiyerno (''underworld'')]]. Sa Inferno, ang mga kaparusahan para sa mga kasalanan ay ''[[:en:Contrapasso|contrapasso]]'', mga may sinasagisag na pagkakataon ng [[:en:Poetic_justice|katarungang pantula]]; halimbawa, ang [[:en:Fortune-teller|manghuhula]] ay kailangang maglakad nang diretso habang ang ulo ni ay nakatingin sa kabaligtarang direksiyon, na hindi makita kung ano ang nasa harapan, dahil sinubukan nilang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng ipinagbabawal na paraan, ang panghuhula. Ang ''contrapasso'' ay "hindi basta isang uri ng [[:en:Divine_retribution|dibinong paghihiganti]], kundi katuparan ng kapalarang [[:en:Free_will|malayang pinili]] ng bawat kaluluwa noong siya ay nabubuhay pa."
 
Si Dante ay pumasok sa pasukán ng Impiyero, kung saan nakasulat ang "''Lasciate ogne<!--Please do not "correct" this to ogni. Please consult a critical edition of the Commedia first. Online, see the Princeton Dante Project: http://etcweb.princeton.edu/cgi-bin/dante/campuscgi/mpb/GetCantoSection.pl?LANG=2&INP_POEM=Inf&INP_SECT=3&INP_START=7&INP_LEN=15 --> speranza, voi ch'intrate<!--Please do not "correct" to entrate; see prev. comment.-->''", na sa Tagalog ay "Iwanan ang lahat ng pag-asa, ikaw na papások dito." (Ingles: "Abandon all hope, ye who enter here.")
 
== Ang Siyam na Bilog ng Impiyerno ==
 
=== Ikalawang Bilog (Kahalayan) ===
Sa ikalawang bilog naman ng impiyernoImpiyerno naroon ang mga nagumon ng [[:en:Lust|kahalayan]].
 
=== Ikatlong Bilog (Katakawan) ===