Jojit fb

walang buod ng pagbabago
Maliban sa aking ambag dito sa Tagalog na Wikipedia at sa Ingles na Wikipedia, isa akong [http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natatangi:Talaan_ng_mga_tagagamit&username=&group=bureaucrat&limit=50 burokrata] at [http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Natatangi:Talaan_ng_mga_tagagamit&username=&group=sysop&limit=50 tagapangasiwa] dito sa Tagalog na Wikipedia. Isa rin ako sa mga [[meta:Wikimedia Philippines/Articles of Incorporation|ingkorporador at katiwala]] ng [[meta:Wikimedia Philippines|Wikimedia Pilipinas]], isang [[foundation:Resolution:Approval of the Philippines Chapter|sinang-ayunang sangay]] ng [[Pundasyong Wikimedia]] sa Pilipinas. Naging pansamantalang Pangalawang Pangulo ako mula Abril 12, 2010 hanggang Mayo 15, 2010. Noong Mayo 15, 2010, nahalal ako bilang Pangalawang Pangulo ng Sanggunian ng Wikimedia Pilipinas. Magtatapos dapat ang aking termino noong Mayo 22, 2011 ngunit napahaba ito dahil naantala ang halalan at nailipat noong Hulyo 9, 2011. Naging Pangulo ako ng Wikimedia Pilipinas sa kinalabasan ng halalan at natapos ang aking termnio noong Hunyo 2, 2012. Bilang kasapi ng Sanggunian ng mga Katiwala, matatapos ang aking termino sa Hunyo 15, 2013. Paminsan-minsan, nagbibigay ako ng panayam sa iba't ibang mga paaralan o lugar para sa organisasyon.
 
Ako ayang kasapikasalukuyang paPanloob rinna Awditor ng Wikimedia Pilipinas. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin sa jojit{{@|11px}}wikimedia.org.ph para sa mga alalahanin tungkol sa Wikimedia Pilipinas.
 
Ang mga ambag ko dito ay hindi isang opisyal na gawain ng Wikimedia Pilipinas, at dapat ituring ang mga pagbabagong ito katulad ng ibang ambag ng ibang mga tagagamit.
Pinanganak ako sa [[Lungsod ng Pasig|Pasig]], [[Pilipinas]] at lumaki ako doon. Taas-noo kong masasabi na nagtapos ako sa mga pampublikong paaralan at pamantasang pang-estado. Nagtapos ako ng elementraya sa Mababang Paaralan ng Pineda, Pasig at sa Mataas na Paaralan ng Rizal, Pasig, na minsang tinuring ng Guiness Book of World Records bilang pinakamalaking paaralan ayon sa laki ng populasyon. Nagtapos naman ako sa [[Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas]] sa kursong Batsilyer sa Pangangasiwa ng Pagproseso ng Datos ng Kompyuter (''Bachelor in Computer Data Processing Management'').
 
Ako ay isang Manunuri ng Sistema/Taga-programa ng Web (''Systems Analyst/Web Developer'') bilang aking propesyon. Madalas akong magbigay ng panayam sa Katolikong Karismatikong Pamayanan ng Flock of the Holy Spirit sa Lungsod ng Pasig, Pilipinas, kung saan ako rin ang Pinuno ng Ministeryo ng Edukasyon, Kalihim ng PASTEM at simula noong Enero 1, 2014, isa mga Punong Tagapaglingkod ng pamayanan bilang Lingkod ng mga Kalalakihan.
 
Asawa ako ni [[:en:User:Billie bb|Billie bb]], na dating aktibong kasapi rin ng Wikimedia Pilipinas.