Colombia: Pagkakaiba sa mga pagbabago

Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
Tatak: Binago sa mobile Pagbabago sa web gamit mobile
 
==Ekonomya==
Ayon sa kasaysayan ng ekonomyang agraryo, [[Colombia]] urbanized mabilis sa ika-20 siglo, sa pamamagita..
Historically an agrarian economy, Colombia urbanised rapidly in the 20th century, by the end of which just 17% of the workforce were employed in agriculture, generating just 6.1% of GDP; 21% of the workforce were employed in industry and 62% in services, responsible for 37.3% and 56.6% of GDP respectively.
 
Ayon sa kasaysayan ng ekonomyang agraryo, [[Colombia]] urbanized mabilis sa ika-20 siglo, sa pamamagitan ng dulo ng kung saan lamang 17% ng workforce ay nagtatrabaho sa agrikultura, pagbuo ng lamang 6.1% ng GDP; 21% ng workforce ay nagtatrabaho sa industriya at 62% sa mga serbisyo, na responsable para 37.3% at 56.6% ng GDP ayon sa pagkakabanggit.
Colombia's market economy grew steadily in the latter part of the 20th century, with gross domestic product (GDP) increasing at an average rate of over 4% per year between 1970 and 1998. The country suffered a recession in 1999 (the first full year of negative growth since the Great Depression), and the recovery from that recession was long and painful. However, in recent years growth has been impressive, reaching 6.9% in 2007, one of the highest rates of growth in Latin America.[164] According to International Monetary Fund estimates, in 2012 Colombia's GDP (PPP) was US$500 billion (28th in the world and third in South America).
market ekonomiya [[Colombia]] lumago steadily sa huling bahagi ng ika-20 siglo, na may gross domestic product (GDP) ang pagtaas sa isang average na rate ng higit sa 4% sa bawat taon sa pagitan ng 1970 at 1998. Ang bansa pinagdudusahan isang urong sa 1999 (ang unang buong taon ng negatibong paglago mula noong Great Depression), at ang pagbawi mula sa urong na ay mahaba at masakit. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon paglago ay kahanga-hanga, na umaabot sa 6.9% noong 2007, isa sa mga pinakamataas na mga rate ng paglago sa Latin America. [164] Ayon sa International Monetary Fund estima, sa 2012 ni Colombia GDP (PPP) ay US $ 500 bilyon (ika-28 sa mundo at ikatlong sa South America).
 
Total government expenditures pamahalaan account forpara 28.3 percentporsiyento ofng themga domestic economyekonomiya. PublicPampublikong utang ay debtkatumbas equalsng 32 percentporsiyento ofng gross domestic productprodukto. AAng strongisang fiscalmalakas climatena waspiskal klima ay reaffirmed bysa pamamagitan ang boostisang inmapalakas bondsa ratings bono. AnnualTaunang inflation closedsarado 2015 atsa 6.77% YoY (vs.kumpara 3.66% YoY insa 2014). TheAng average national unemploymentpagkawala ng trabaho rate insa 2015 wasay 8.9%, althoughkahit thena informalityang iskawalan theng biggestpormalidad problemay facingang thepinakamalaking labourproblema nakaharap sa labor market (theang incomekita ofng formalpormal workersna manggagawa climbed 24.8% insa 5 yearstaon whilehabang labor incomeskita ofng informalmanggagawang workersimpormal roserosas onlylamang 9%). [168] Colombia hasay FreeLibreng tradekalakalan Zone (FTZ), suchtulad asng Zona Franca del Pacifico, locatedna inmatatagpuan thesa [[Valle del Cauca]], oneisa sa mga pinaka-kapansin-pansin ofna thelugar mostpara strikingsa areaspamumuhunan forsa foreignibang investmentbansa.
 
==Pamahalaan at pulitika==
Hindi nakikilalang mga tagagamit