Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga pagbabago

walang buod ng pagbabago
m (Inilipat ni Jojit fb ang pahinang Gloria in Excelsis Deo papunta sa Gloria in excelsis Deo: ayon sa en)
No edit summary
(Isinalin galing sa Latin.)<blockquote>Luwalhati<!-- o "Papuri" --> sa Diyos sa Kaitaasan,</blockquote><blockquote>At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban<!-- "may mabuting kalooban," o "kinalulugdan Niya." -->.</blockquote><blockquote>Pinupuri ka namin,</blockquote><blockquote>Dinarangal ka namin,</blockquote><blockquote>Sinasamba ka namin,</blockquote><blockquote>Niluluwalhati<!-- o "Ipinagbubunyi" --> ka namin,</blockquote><blockquote>Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "angking kapurihan." -->,</blockquote><blockquote>Panginoong Diyos, Hari ng Langit,</blockquote><blockquote>Diyos Amang makapangyarihan sa Lahat,</blockquote><blockquote>Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak,</blockquote><blockquote>Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.</blockquote><blockquote>Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, Maawa ka sa amin.</blockquote><blockquote>Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sanlibutan, Tanggapin mo ang aming kahilingan,</blockquote><blockquote>Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin.</blockquote><blockquote>Sapagkat Ikaw lamang ang Banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Kataas-taasan, </blockquote><blockquote>Kasama ng Espiritu Santo sa Kaluwalhatian<!-- "Kaluwalhatian," o "Kadakilaan." --> ng Diyos Ama. Amen.</blockquote>
 
 
== Sanggunian: ==
[[Kaurian:Mga awitin]]
# https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_excelsis_Deo<nowiki/>(Isinalin)