Esperanto: Pagkakaiba sa mga pagbabago

walang buod ng pagbabago
No edit summary
[[Talaksan:L.L.Zamenhof 16jara.jpg|thumb|280px|Si L. L. Zamenhof na 16 taon.]]
 
Ang '''EsperántoEsperanto''' ay isang artipisyal na wika. Ito ang pinakakilalá at pinakagamit na dinisenyong wika para sa pandaigdigang komunikasyon.<ref>{{citation
|title=Discouraging Words
|magazine=Failure Magazine
|quotee=Arika Okrent
|quote=But in terms of invented languages, it’s the most outlandishly successful invented language ever. It has thousands of speakers—even native speakers—and that’s a major accomplishment as compared to the 900 or so other languages that have no speakers.
|url=http://failuremag.com/index.php/feature/article/discouraging_words/}}</ref>Ang Polanyong optalmologo na si [[L. L. Zamenhof]] ang gumawa ng unang aklat patungkol sa Esperanto, ang ''Unua Libro,'' noong 26 Hulyo 1887. Ang pangalang Esperanto ay hango sa ''Doktoro Esperanto'' (ang "Esperanto" translatesay assalitang "oneEsperanto whopara sa "táong hopesumaasa"), bansag na ginamit ni Zamenhof nang ilathala niya ang aklat. Layon niyang gumawa ng isang wika na madalíng pag-aralan, patas sa lahat ng tao anumang lahi ang pinagmulan, at magtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan at pagkakaunawaan sa lahat ng bansa.
 
Tinatayang mula 10,000 hanggang 2,000,000 ang nakakapagsalita at gumagamit ng Esperanto sa buong mundo, kabílang ang may 1,000 na natutuhan ito bílang kanilang unang wika. Karamihan sa mga táong gumagamit ng wikang ito ay gáling sa [[Europa]], [[Silangang Asia]] at [[Timog Amerika]].<ref>Overview of the spread of Esperanto speakers [http://www.pasportaservo.org/monda-mapo worldwide].</ref> Ang unang ''Pandaigdigang Pagpupulong ng Esperanto'' ay ginanap sa [[Pransiya]] noong 1905. Mula noon, taon-taóng nagaganap ang pagpupulong na ito ng mga Esperantista (katawagan sa mga nagsasalita ng Esperanto) maliban sa mga taon na nagkaroon ng pandaigdigang digmaan. Bagama't wala pang bansa na nagtuturing sa Esperanto bílang pangalawang wika nito, ipinayo ang paggamit nito ng Akademiya ng Agham ng Pransiya noong 1921 at ng [[UNESCO]] noong 1954. Esperanto ang kasalukuyang gámit na wika sa pagtuturo sa Pandaigdigang Akademiya ng Agham sa [[San Marino]].
|Nagkakapagsalita ka ba ng Esperanto? || Ĉu vi parolas Esperanton? || {{IPA|[ˈtʃu vi pa.ˈro.las es.pe.ˈran.ton]}}
|-
|Hindi kitakitá maintindihan. || Mi ne komprenas vin. || {{IPA|[mi ˈne kom.ˈpre.nas vin]}}
|-
|Mabuti. || Bone. || {{IPA|[ˈbo.ne]}}
|Maligayang pagbati. || Gratulon. || {{IPA|[ɡra.ˈtu.lon]}}
|-
|Mahal kitakitá. || Mi amas vin. || {{IPA|[mi ˈa.mas vin]}}
|-
|Isang alak nga. || Unu bieron, mi petas. || {{IPA|[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]}}
|Ilang taon ka na? || Kiom aĝas vi? || {{IPA|[ˈki.om ˈa.dʒas ˈvi]}}
|-
|AnongAno'ng libangan mo? || KiuKio estas via hobio? || {{IPA|[ˈki.u ˈes.tas ˈvi.a ho.ˈbi.o]}}
|-
|AnongAno'ng paborito mong kulay? || KiuKio estas via plej ŝatata koloro? || {{IPA|[ˈki.u ˈes.tas ˈvi.a plej ʃa.ˈta.ta ko.ˈlo.ro]}}
|}