Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga pagbabago

:ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan;
:ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
:Sapagkat ikaw lamang ang Banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan,
:ikaw lamang ang Panginoon,
:ikaw lamang, O Hesukristo, ang Kataas-taasan,
:kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. [[Kaurian:Mga awitin]]
Hindi nakikilalang mga tagagamit