Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "David at Goliat"

walang buod ng pagbabago
:''Noong mga panahon ding iyon, tatlo sa mga anak na lalaki ni Isai na mga kapatid ni David ang kasali sa hukbo ni Saul. May ilang araw na nagbalik sa Belen si David upang pangalagaan ang mga [[tupa]] ng kanyang ama. Isang araw, pinadala ni Isai si David upang magdala ng mga pagkaing keso, mais, at tinapay para sa kanyang mga kapatid na kabilang sa mga nagmamatyag sa hukbo ng mga Filisteo. Ginawa nga ito ni David sa pagsapit ng sumunod na araw. Nang marating ni David ang kampo ng Israel, natagpuan niya ang pagpapalitan ng mga sigawan sa pagitan ng mga hukbo ng Israel at ng mga Filisteo. Isa iyong pangyayari na tila magsisimula ang isang labanan. Pagkaraang matagpuan ni David ang kanyang mga kapatid, lumitaw si Goliat na katulad ng dati. Naghahamon si Goliat at naghahanap ng makakatunggali. Sinabi pa nitong magiging alipin ng mga Israelita ang mga Filisteo kung matatalo siya ng isang lalaking Israelita. Subalit magiging alipin naman ng mga Filisteo ang Israel kung magwawagi si Goliat. Napagmasdan ni David si Goliat. Nagkaroon si David ng galit at pagkamuhi rito dahil narinig niya ang paghamon ni Goliat sa hukbo ng Israel na "hukbo ng buhay na Diyos".''
 
:''Dumating ang pagkakataon na sinimulang pag-usapan ng hukbo ang batang si David. Nakarating ang balita kay Haring Saul. Pinatawag ni Saul si David. Napag-alaman ni Saul na ang batang si David na ito ang siya ring tagapagtangan niya ng kanyang baluti at siya ring tagatugtog niya ng kudyapi. Sinabi ni David na walang dapat mangamba dahil kay Goliat. Nagbitiw siya ng salitang lalabanan niya ang higante nanghahamon. Nag-alinlangan si Haring Saul sa kakayanan ni David, subalit ipinaliwanag ni David na, habang binabantayan niya ang mga tupa ng kanyang amang si Isai, may isang [[leon]] na kumuha ng isang [[batang tupa]] mula sa kawan, na nasundan din ng isang [[oso]] na kumuha rin ng isa pang batang tupa. Kapwa tinunton ni David ang leon at oso at pinaslang niya ang mga ito dahil sa kanilang ginawa. Para kay David, magiging katulad lamang ng leon at oso si Goliat sa kanyang mga kamay. Nasabi ito ni David sapagkat naniniwala siyang may dahilan kung bakit napunta siya sa kampo at nasaksihan ang paghahamon ni Goliat. Naniniwala rin ito kung bakit iniligtas siya ng Diyos mula sa mga leon at mga osong lumusob sa kawan ng tupa ng kanyang ama. Nababatid niyang ililigtas din siya ng Diyos mula kay Goliat.goliat''
:
 
:''Pumayag si Saul na harapin ni David si Goliat. Ibinibigay ni Saul ang kanyang sariling kalubkob, baluti, metal na pananggalang sa dibdib, at espada, ngunit tinanggihang gamitin ito ni David dahil sa pagiging mabigat ng mga ito. Isa pa, hindi pa siya nakapagsusuot ng baluting pangkatawan at hindi rin siya sanay gumamit ng sandata. Sa halip, pumili siya ng limang makikinis na mga bato mula sa isang sapa, at ipinaloob sa sisidlan o supot niyang pampastol na nasa kanyang balakang. Humarap si David na tangan lamang ang isang panghulagpos<ref name=Biblia/> o pamukol<ref name=Gaboy>{{cite-Gaboy|''Sling''}}</ref> sa isang kamay at isang tungkod sa isa pang kamay.''
 
:''Patakbong sinalubong ni David si Goliat. Kumuha si David ng isang bato mula sa kanyang sisidlan at ikinabit sa kanyang sandatang panghulagpos. Pinaikot ni David ang panghulagpos at inasinta si Goliat. Pinakawalan ni David ang bato mula sa umiikot na panghulagpos. Sa isang nakamamatay na pagpukol, tumama sa pinuntiryang pagitan ng dalawang mata ni Goliat ang unang bato. Pagkaraang bumaon ang bato sa noo ng higante, nawalan ito ng malay<ref name=Biblia4/> at bumagsak sa lupang nauuna ang mukha. Patakbong nilapitan ni David si Goliat. Tumuntong sa ibabaw ni Goliat si David. Hinugot ni David ang espada ni Goliat mula sa lalagyan nito. Pinugutan ni David ng ulo ang higante.''
 
:''Dahil sa pangyayaring ito, nahintakutan at umurong ang nagaping mga Filisteo. Hinabol ng mga Israelita ang nagsisitakas na mga Filisteo. Kinuha ng mga Israelita ang lahat-lahat ng mga bagay na nasa loob mga kubol ng kampo ng mga Filisteo. Walang ibang inibig na matanggap si David, maliban na lamang sa baluti ng natalo niyang higanteng si Goliat.''
===Limang bato ni David===
[[Talaksan:Tanzio da Varallo, Davide e Golia, ca. 1625 (Museo civico, Varallo).jpg|thumb|right|''David at Goliat'', isang dibuho ni Tanzio de Varallo, c. 1625.]]
Hindi nakikilalang mga tagagamit