Jojit fb

Ako ay isang Manunuri ng Sistema/Taga-programa ng Web (''Systems Analyst/Web Developer'') bilang aking propesyon. Madalas akong magbigay ng panayam sa Katolikong Karismatikong Pamayanan ng Flock of the Holy Spirit sa Lungsod ng Pasig, Pilipinas, kung saan ako rin ang Pinuno ng Ministeryo ng Edukasyon simula noong 2007. Mula 2014 hanggang 2016, ako ay naging isa mga Punong Tagapaglingkod ng pamayanan bilang Lingkod ng mga Kalalakihan at ang Kalihim ng PASTEM. Naging Ingat-Yaman din ako ng pamayanang iyon mula Enero 1, 2017 hanggang Pebrero 28, 2018
 
Asawa ako ni [[:en:User:Billie bb|Billie bb]], naisang Wikimedista. Siya ay dating aktibong kasapi rin ng Wikimedia Pilipinas.
 
== Tingnan din ==