Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Fediverse"

Added Osada, Zap, Zot/6. Replaced dead internal links with project's homepage. Updated External Links section to use cite web.
m (Additional translations)
(Added Osada, Zap, Zot/6. Replaced dead internal links with project's homepage. Updated External Links section to use cite web.)
 
== Kasaysayan ==
Noong 2008, itinatag ang social network na identi.ca ni Evan Prodromou.  Inilathala niya ang software GNU Social sa ilalim ng isang malayang lisensya (GNU General Affero Public License, AGPL). Bukod sa server, [https://identi.ca/ identi.ca], mayroong lamang ng ilang mga iba pang mga pagkakataon na umiiral na, patakbuhin sa pamamagitan ng mga tao para sa kanilang sariling paggamit. Ito ay nagbago sa 2011/2012 kapag identi.ca lumipat sa isa pang software na tinatawag na pump.io. Ang ilang mga bagong GNU mga Social na mga pagkakataon ay nilikha.
Sa parehong oras bilang GNU Panlipunan, iba pang mga proyekto tulad ng Friendica, Hubzilla <ref name="Hubzilla gnusoc">{{Cite web|last=framagit.org/hubzilla/|author=framagit.org/hubzilla/|title=gnusoc · master · hubzilla / addons|url=https://framagit.org/hubzilla/addons/tree/master/gnusoc|access-date=2018-07-17}}</ref>, Mastodon o Pleroma <ref name="Pleroma">{{Cite web|last=pleroma.social|author=pleroma.social|title=Pleroma|url=https://pleroma.social/|access-date=2018-07-17}}</ref> isinama ang OStatus protocol, sa gayon ay pagpapalawak ng ang fediverse.
 
Ito ang mga komunikasyon protocol na ginagamit sa fediverse:
 
* [[w:ActivityPub|ActivityPub]]
* DFRN <ref>{{Citecite web|last=github.com/friendica/|author=github.com/friendica/|title=DFRN2 |url=https://github.com/friendica/friendica/blob/master/spec/dfrn2.pdf|title=DFRN2|author=github.com/friendica/|access-date=2018-08-18}}</ref>
* [[w:Diaspora (social network)|diaspora*]]
* BuksanOpen Ang Mga UlapCloud Mesh <ref>{{Citecite web|last=wiki.geant.org|author=wiki.geant.org|title=Open Cloud Mesh|url=https://wiki.geant.org/display/OCM/Open+Cloud+Mesh|title=Open Cloud Mesh|author=wiki.geant.org|access-date=2018-08-18}}</ref>
* [[w:OStatus|OStatus]] atand [[w:WebSub|WebSub]]
* [[w:WebDAV|WebDAV]]
* [[w:WebFinger|WebFinger]]
* [[w:XMPP|XMPP]]
* Zot <ref>{{Cite web|last=project.hibzilla.org|author=project.hibzilla.org|title=Zot Protocol|url=https://project.hubzilla.org/help/en/developer/zot_protocol|access-date=2018-08-18}}</ref>
* Zot <ref>{{cite web |url=https://project.hubzilla.org/help/en/developer/zot_protocol|title=Zot Protocol|author=project.hibzilla.org|access-date=2018-08-18}}</ref>
* Zot/6 <ref>{{cite web |url=https://macgirvin.com/wiki/mike/Zot%2BVI/Home|title=Zot/6|author=Mike Macgirvin|access-date=2018-09-14}}</ref>
 
== Mga software at plataporma sa Fediverse ==
 
Ang mga sumusunod na mga platform ng software ang ginagamit sa fediverse:
<!-- Alphabetical sorting. It is not possible to set a default sort for the table. -->
{| class="wikitable sortable"
!Plataporma
!Uri ng Serbisyo<br />
!ActivityPub
!DFRN
!diaspora*
!Open Cloud Mesh
!OStatus<br />WebSub
!WebDAV
!WebFinger
!Zot
|-
! Platform Name
|CloutStream
! Type
|Professional [[Social network|Social Network]]
! ActivityPub
! DFRN
! diaspora*
! Open Cloud Mesh
! OStatus<br/>WebSub
! WebDAV
! WebFinger
! XMPP
! Zot<br/>Zot/6
|-
| Buddycloud
|[[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{no}}
| <!-- XMPP --> {{Yes}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| CloutStream
| Professional [[Social network]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:Diaspora (social network)|diaspora*]]
| [[Social network|Social Network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=diaspora*|title=Support ActivityPub #7422|url=https://github.com/diaspora/diaspora/issues/7422|access-date=2018-08-18}}</ref> <ref>{{Citecite web |author=diaspora*|title=Let's talk about ActivityPub|url=https://discourse.diasporafoundation.org/t/lets-talk-about-activitypub/741|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{Yes}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:Friendica|Friendica]]<br />(f. Friendika; orig. Mistpark)
| [[Social network|Social]], Network[[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{cite web |author=Friendica|title=ActivityPub support in December|url=https://pirati.ca/display/ec054ce7165ba7fc5374ce9627792396|access-date=2018-08-23}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{Yes}}
| <!-- diaspora* --> {{Yes}}
| <!-- WebDAV --> {{Yes}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://funkwhale.audio Funkwhale]
| Audio, sound hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:GNU MediaGoblin|GNU MediaGoblin]]
| file, image, audio, video hosting
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=GNU MediaGoblin|title=Move federation code to ActivityPub spec #5503|url=https://issues.mediagoblin.org/ticket/5503|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:GNU social|GNUsocial]]<br />(f. StatusNet; orig. Laconica)
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=GNU social|title=Support ActivityPub #256|url=https://git.gnu.io/gnu/gnu-social/issues/256|access-date=2018-08-18}}</ref> <ref>{{Citecite web |author=GNU social|title=Plugin|url=https://git.gnu.io/dansup/ActivityPub/|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://hubzilla.org Hubzilla]<br />(f. RedMatrix; orig. Friendica-Red)
| [[w:Content Management System|CMS]], [[Social network|Social Network]], [[w:Microblogging|Microblogging]], [[Wiki]], [[Blog|Blogging]], Image gallery, File hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{Yes}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- ZotXMPP --> {{Yesno}}
| <!-- Zot --> {{Yes}}<br/>(Zot)
|-
| [[w:Kune (software)|Kune]]
|Mastodon
| [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yesno}} <ref>{{Cite web|author=Mastodon|title=ActivityPub support #1557|url=https://github.com/tootsuite/mastodon/issues/1557|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{no}}
| <!-- XMPP --> {{Yes}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:Mastodon (software)|Mastodon]]
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}} <ref>{{cite web |author=Mastodon|title=ActivityPub support #1557|url=https://github.com/tootsuite/mastodon/issues/1557|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://misskey.xyz Misskey]
| [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
|Microblogging with style
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:Movim|Movim]]
| [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{no}}
| <!-- XMPP --> {{Yes}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:Nextcloud|Nextcloud]]
| File hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{Yes}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://framagit.org/macgirvin/osada Osada]
|ownCloud
| [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
|File hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{Yes}}<br/>(Zot/6)
|-
| [[w:ownCloud|ownCloud]]
| File hosting
| <!-- ActivityPub --> {{no}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{Yes}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://github.com/peerpx PeerPx]
|PeerPx
| Image hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:PeerTube|PeerTube]]
| Video hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://pixelfed.org PixelFed]
| Image hosting
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://pleroma.social Pleroma]
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://plume-org.github.io/Plume/ Plume]
|Plume
| [[Blog|Blogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://www.postactiv.com postActiv]
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=postActiv|title=ActivityPub support #97|url=https://git.postactiv.com/postActiv/postActiv/issues/97|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://gitlab.com/mbajur/prismo Prismo]
|Prismo
| Link-sharing
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[w:pump.io|pump.io]]
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=pump.io|title=ActivityPub support #1241|url=https://github.com/pump-io/pump.io/issues/1241|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}} <ref>{{Citecite web |author=pump.io|title=OStatus #8|url=https://github.com/pump-io/pump.io/issues/8|access-date=2018-08-18}}</ref>
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [[https://read.as Read.as]]
| [[News_aggregatorw:News aggregator|Feed reader]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}} <ref>{{Citecite web |author=Read.as|title=Long-form ActivityPub-enabled reader|url=https://github.com/writeas/Read.as|access-date=2018-08-29}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| Salut à toi
|Socialhome
| [[w:Microblogging|Microblogging]]
|[[Websayt|Website]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}}
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{Cite web|author=Socialhome|title=Federation - ActivityPub support is work in progress|url=https://socialhome.network/content/83203/federation-socialhome-federates-using-the-di/|access-date=2018-09-16}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{no}}
| <!-- XMPP --> {{Yes}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://socialhome.network Socialhome]
| [[Website]], [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}} <ref>{{cite web |author=Socialhome|title=Federation - ActivityPub support is work in progress|url=https://socialhome.network/content/83203/federation-socialhome-federates-using-the-di/|access-date=2018-09-16}}</ref>
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{Yes}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://write.as Write.as]
| [[Blog|Blogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{Yes}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{no}}
|-
| [https://framagit.org/macgirvin/zap Zap]
| [[Social network]], [[w:Microblogging|Microblogging]]
| <!-- ActivityPub --> {{no}}
| <!-- DFRN --> {{no}}
| <!-- diaspora* --> {{no}}
| <!-- Federated Cloud Sharing --> {{no}}
| <!-- OStatus --> {{no}}
| <!-- WebDAV --> {{no}}
| <!-- WebFinger --> {{Yes}}
| <!-- XMPP --> {{no}}
| <!-- Zot --> {{Yes}}<br/>(Zot/6)
|-
|}
 
 
== Tingnan din ==
* [[w:Comparison of software and protocols for distributed social networking|Comparison of software and protocols for distributed social networking]]
 
== Mga sanggunian ==
 
== Panlabas na mga link ==
<!-- theREVERSE orderCHRONOLOGICAL is reverse chronologicalORDER -->
<!-- Wiki code TEMPLATE
* the-federation.info: [https://the-federation.info Fediverse statistics]
{{cite web |url= |url-access= |title= |last= |first= |author= |author-link= |last2= |first2= |author2= |author-link2= |date= |year= |orig-year= |editor-last= |editor-first= |editor= |editor-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editors= |department= |website= |series= |publisher= |agency= |location= |page= |pages= |at= |language= |script-title= |trans-title= |type= |format= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |dead-url= |access-date= |via= |quote= |ref= |postscript= |subscription= |registration=}}
* fediverse.network: [https://fediverse.network Statistics on the fediverse]
-->
* acitvitypub.rocks: [https://activitypub.rocks/implementation-report/ ActivityPub Implementation reports]. Hinango 2018-08-18.
 
* w3.org: [https://www.w3.org/wiki/Socialwg/ActivityPub_network Socialwg/ActivityPub network]. Hinango 2018-08-18.
* [https://the-federation.info The-Federation.info statistics]
* gitlab.com/fediverse: [https://gitlab.com/fediverse/fediverse.gitlab.io/issues/8 Are we counting any project implementing ActivityPub as part of the fediverse? #8]. Hinango 2018-08-18.
* [https://fediverse.network Fediverse.network statistics]
* boinboing.net (published on 2018-07-18): [https://boingboing.net/2018/07/18/platform-independence.html Facebook Domination vs. Self-Determination]
* {{cite web |url=https://activitypub.rocks/implementation-report/|title=ActivityPub Implementation reports|access-date=2018-08-18}}
* heise.de (Monika Ermert , published on 2018-06.18): [https://www.heise.de/newsticker/meldung/No-Spy-Konferenz-CryptoParties-sind-out-mehr-Fediverse-ist-in-4080443.html No-Spy Konferenz: CryptoParties sind out, mehr Fediverse ist in] (german)
* {{cite web |url=https://www.w3.org/wiki/Socialwg/ActivityPub_network|title=Socialwg/ActivityPub network|access-date=2018-08-18}}
* fediverse.party (@lostinlight, published on 2018-06): [https://fediverse.party/en/post/fediverse-saves-from-pickup-artists-and-7-more-reasons-to-join/ Fediverse saves you from pickup artists, and 7 more reasons you should make a Fediverse account]
* {{cite web |url=https://gitlab.com/fediverse/fediverse.gitlab.io/issues/8|title=Are we counting any project implementing ActivityPub as part of the fediverse? #8|access-date=2018-08-18}}
* Mittelbayerische (Leena Simon, published on 2018.04.13): [https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/alternativen-zu-facebook-21771-art1637088.html Alternativen zu Facebook]
* {{cite web |url=https://boingboing.net/2018/07/18/platform-independence.html|title=Facebook Domination vs. Self-Determination|access-date=2018-07-18}}
* medium.com (Sean Tilley, published on 2018-04-24): [https://medium.com/we-distribute/blushy-crushy-fediverse-idol-a-chat-with-lain-about-pleroma-4ff578b99752 Blushy-Crushy Fediverse Idol: A Chat with Lain about Pleroma]
* {{cite web |url=https://www.heise.de/newsticker/meldung/No-Spy-Konferenz-CryptoParties-sind-out-mehr-Fediverse-ist-in-4080443.html|title=No-Spy Konferenz: CryptoParties sind out, mehr Fediverse ist in|author=Monika Ermert|language=German|access-date=2018-06-18}}
* medium.com (Ian, published on 2018-04-02): [https://medium.com/syntomic/the-post-facebook-social-network-d938748be527 The Post-Facebook Social Network]
* {{cite web |url=https://fediverse.party/en/post/fediverse-saves-from-pickup-artists-and-7-more-reasons-to-join/|title=Fediverse saves you from pickup artists, and 7 more reasons you should make a Fediverse account|author=@lostinlight|access-date=2018-06-01}}
* scsroom.de (Alexander Kallenbach, published on 2018-01-16): [https://scroom.de/the-fediverse-strikes-back-mastodon-und-die-hoffnung-auf-eine-befreiung-unserer-sozialen-netzwerke/ The Fediverse strikes back – Mastodon und die Hoffnung auf eine Befreiung unserer Sozialen Netzwerke] (german)
* {{cite web |url=https://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/alternativen-zu-facebook-21771-art1637088.html|title=Alternativen zu Facebook|author=Leena Simon|language=German|access-date=2018-04-13}}
* medium.com (Sean Tilley, published on 2017-10-10): [https://medium.com/we-distribute/got-zot-mike-macgirvin-45287601ff19 Got Zot — Mike Macgirvin on building your own apps and protocols]
* {{cite web |url=https://medium.com/we-distribute/blushy-crushy-fediverse-idol-a-chat-with-lain-about-pleroma-4ff578b99752|title=Blushy-Crushy Fediverse Idol: A Chat with Lain about Pleroma|author=Sean Tilley|access-date=2018-04-24}}
* zdnet.com (Eileen Brown, published on 2017-04-17): [https://www.zdnet.com/article/is-mastodon-the-new-social-media-star-or-imploding-black-hole/ Is Mastodon the new social media star, or imploding black hole?]
* {{cite web |url=https://medium.com/syntomic/the-post-facebook-social-network-d938748be527|title=The Post-Facebook Social Network|author=Ian|access-date=2018-04-02}}
* coactivate.org (published on 2017-04-01): [https://www.coactivate.org/projects/disintermedia/blog/2017/04/01/a-brief-history-of-the-gnu-social-fediverse-and-the-federation/ a brief history of the gnu social fediverse]
* {{cite web |url=https://scroom.de/the-fediverse-strikes-back-mastodon-und-die-hoffnung-auf-eine-befreiung-unserer-sozialen-netzwerke/|title=The Fediverse strikes back – Mastodon und die Hoffnung auf eine Befreiung unserer Sozialen Netzwerke|author=Alexander Kallenbach|language=German|access-date=2018-01-16}}
* {{cite web |url=https://medium.com/we-distribute/got-zot-mike-macgirvin-45287601ff19|title=Got Zot - Mike Macgirvin on building your own apps and protocols|author=Sean Tilley|access-date=2017-10-10}}
* {{cite web |url=https://www.zdnet.com/article/is-mastodon-the-new-social-media-star-or-imploding-black-hole/|title=Is Mastodon the new social media star, or imploding black hole?|author=Eileen Brown|access-date=2017-04-17}}
* {{cite web |url=https://www.coactivate.org/projects/disintermedia/blog/2017/04/01/a-brief-history-of-the-gnu-social-fediverse-and-the-federation/|title=a brief history of the gnu social fediverse|access-date=2017-04-01}}
 
 
[[Kategorya:Malayang software]]
10

edit