Wikipedia:Pagsisipi: Pagkakaiba sa mga binago

==Anong impormasyon ang kailangang banggitin==
===Mga halimbawa===
====AklatMga aklat====
 
====Mga artikulo sa diyaryo====
Karaniwang bumubuo sa isang sipi mula sa artikulo sa diyaryo ang
 
*Pangalan ng mga awtor
*Pamagat ng artikulo
*Isinalin na pamagat kapag ang artikulo ay hindi Tagalog
*Pangalan ng diyaryo
*Lugar kung saan nakabase ang diyaryo
*Petsa ng paglilimbag
*Pahina sa diyaryo (hindi kailangang banggitin ito sa sipi)
====Mga ''journal''====
 
====Mga pahina sa World Wide Web====
 
 
====Mga bahagi ng inirekord====
 
=====Mga tugtugin=====
 
 
=====Mga pelikula, palabas sa telebisyon, at video====
Karaniwang bumubuo sa sipi mula sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, at video ang:
 
*Pangalan ng direktor
*Pangalan ng tagagawa, kung mahalaga
*Pangalan ng mga pangunahing nagtanghal
*Pamagat ng pelikula or palabas
*Pangalan ng istudyo
*Taon ng paglalabas
*Uri ng paglalabas
*Pinakamalapit na oras ng pangyayari, kung maaari
 
===Pagtukoy sa mga bahagi ng isang sipi===
===Mga ''link'' at bilang ng ID===