Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Mga wika sa Pilipinas"

Ang mga sumusunod ang 171 na buhay na wika sa Pilipinas:
 
*[[Wikang Agta (Alabat Island)|Agta (Alabat Island)]]
**Agta (Alabat Island)
*[[Wikang Agta (Camarines Norte)|*Agta (Camarines Norte)]]
*[[Wikang Agta (Casiguran Dumagat)|*Agta (Casiguran Dumagat)]]
*[[Wikang Agta (Central Cagayan)|*Agta (Central Cagayan)]]
*[[Wikang Agta (Dupaninan)|Agta (Dupaninan)]]
**Agta (Dupaninan)
*[[Wikang Agta (Isarog)|Agta (Isarog)]]
**Agta (Isarog)
*[[Wikang Agta (Mt. Iraya)|Agta (Mt. Iraya)]]
*[[Wikang Agta (Mt. Iriga)|*Agta (Mt. IrigaIraya)]]
**Agta (Mt. Iriga)
*[[Wikang Agta (Remontado)|Agta (Remontado)]]
**Agta (Remontado)
*[[Wikang Agta (Umiray Dumaget)|Agta (Umiray Dumaget)]]
**Agta (Umiray Dumaget)
*[[Wikang Agutaynen|Agutaynen]]
*[[Wikang Aklanon|Aklanon]]
*[[Wikang Alangan|Alangan]]
*[[Wikang Alta (Northern)|Alta (Northern)]]
**Alta (Northern)
*[[Wikang Alta (Southern)|Alta (Southern)]]
**Alta (Southern)
*[[Wikang Arta|Arta]]
*[[Wikang Ata|Ata]]
*[[Wikang Ati|Ati]]
*[[Wikang Atta (Faire)|Atta (Faire)]]
*[[Wikang Atta (Pamplona)|Atta (Pamplona)]]
*[[Wikang Atta (Pudtol)|Atta (Pudtol)]]
*[[Wikang Ayta (Abenlen)|Ayta (Abenlen)]]
*[[Wikang Ayta (Ambala)|Ayta (Ambala)]]
*[[Wikang Ayta (Bataan)|Ayta (Bataan)]]
*[[Wikang Ayta (Mag-Anchi)|Ayta (Mag-Anchi)]]
*[[Wikang Ayta (Mag-Indi)|Ayta (Mag-Indi)]]
*[[Wikang Ayta (Sorsogon)|Ayta (Sorsogon)]]
*[[Wikang Balangao|Balangao]]
*[[Wikang Balangingi|Balangingi]]
*[[Wikang Bantoanon|Bantoanon]]
*[[Wikang Batak|Batak]]
*[[Wikang Bicolano (Albay)|Bicolano (Albay)]]
*[[Wikang Bicolano (Central)|*Bicolano (CentralAlbay)]]
**[[Wikang Bicolano (IrigaCentral)|Bicolano (IrigaCentral)]]
**[[Wikang Bicolano (Hilagang CatanduanesIriga)|Bicolano (Hilagang CatanduanesIriga)]]
*[[Wikang Bicolano (Timog Catanduanes)|*Bicolano (TimogHilagang Catanduanes)]]
**Bicolano (Timog Catanduanes)
*[[Wikang Binukid|Binukid]]
*[[Wikang Blaan (Koronadal)|Blaan (Koronadal)]]
*[[Wikang Blaan (Sarangani)|Blaan (Sarangani)]]
*[[Wikang Bolinao|Bolinao]]
*[[Wikang Bontoc (Central)|Bontoc (Central)]]
*[[Wikang Buhid|Buhid]]
*[[Wikang Butuanon|Butuanon]]
*[[Wikang Caluyanun|Caluyanun]]
*[[Wikang Capampangan|Capampangan]]
*[[Wikang Capiznon|Capiznon]]
*[[Wikang Cebuano|Cebuano]]
*[[Wikang Cuyonon|Cuyonon]]
*Dabawenyo
*[[Wikang Davawenyo|Davawenyo]]
*[[Wikang Ingles|English / Ingles]]
*[[Wikang Kastila|Espanyol / Kastila / Spanish / Castillian]]
*[[Wikang Filipino|Filipino]]
*[[Wikang Finallig|Finallig]]
*[[Wikang Ga'dang|Ga'dang]]
*[[Wikang Gaddang|Gaddang]]
*[[Wikang Giangan|Giangan]]
*[[Wikang Hanunoo|Hanunoo]]
*[[Wikang Higaonon|Higaonon]]
*[[Wikang Hiligaynon|Hiligaynon]]
*[[Wikang Ibanag|Ibanag]]
*[[Wikang Ibatan|Ibatan]]
*[[Wikang Ifugao (Amganad)|Ifugao (Amganad)]]
**[[Wikang Ifugao (BatadAmganad)|Ifugao (BatadAmganad)]]
**[[Wikang Ifugao (MayoyaoBatad)|Ifugao (MayoyaoBatad)]]
**[[Wikang Ifugao (TuwaliMayoyao)|Ifugao (TuwaliMayoyao)]]
**[[Wikang AgtaIfugao (IsarogTuwali)|AgtaIfugao (IsarogTuwali)]]
*[[Wikang Iloko|Iloko]]
*[[Wikang Ilongot|Ilongot]]
*[[Wikang Inabaknon|Inabaknon]]
*[[Wikang Inonhan|Inonhan]]
*[[Wikang Intsik (Mandarin)|Intsik (Mandarin)]]
*[[Wikang *Intsik (Min Nan)|Intsik (Min NanMandarin)]]
*[[Wikang *Intsik (Yue)|IntsikMin (YueNan)]]
**Intsik (Yue)
*[[Wikang Iranon|Iranon]] probinsiya ng Shariff Kabunsuan, Maguindanao, Lanao Del sur at parte ng Zamboanga{{Fact|date=Hunyo 2009}}
*[[Wikang Iraya|Iraya]]
*[[Wikang Isinai|Isinai]]
*[[Wikang Isnag|Isnag]]
*[[Wikang Itawit|Itawit]]
*[[Wikang Itneg (Adasen)|Itneg (Adasen)]]
*[[Wikang Itneg (Banao)|*Itneg (BanaoAdasen)]]
**Itneg (Banao)
*[[Wikang Itneg (Binongan)|Itneg (Binongan)]]
*[[Wikang Itneg (Inlaod)|*Itneg (InlaodBinongan)]]
*[[Wikang Itneg (Maeng)|*Itneg (MaengInlaod)]]
**Itneg (Maeng)
*[[Wikang Itneg (Masadiit)|Itneg (Masadiit)]]
*[[Wikang Itneg (Moyadan)|*Itneg (MoyadanMasadiit)]]
**Itneg (Moyadan)
*[[Wikang Ibatan|Wikang Ivatan]]
*[[Wikang I-wak|I-wak]]
*[[Wikang Kagayanen|Kagayanen]]
*[[Wikang Kalagan|Wikang Kalagan]]
*[[Wikang Kalagan (Kagan)|*Kalagan (Kagan)]]
*[[Wikang Kalagan (Tagakaulu)|*Kalagan (Tagakaulu)]]
*[[Wikang Kalinga (Butbut)|Kalinga (Butbut)]]
*[[Wikang Kalinga (Limos)|*Kalinga (LimosButbut)]]
**Kalinga (Limos)
*[[Wikang Kalinga (Lower Tanudan)|Kalinga (Lower Tanudan)]]
*[[Wikang *Kalinga (Lubuagan)|KalingaLower (LubuaganTanudan)]]
**Kalinga (Lubuagan)
*[[Wikang Kalinga (Mabaka Valley)|Kalinga (Mabaka Valley)]]
*[[Wikang *Kalinga (Madukayang)|KalingaMabaka (MadukayangValley)]]
*[[Wikang Kalinga (Southern)|*Kalinga (SouthernMadukayang)]]
**Kalinga (Southern)
*[[Wikang Kalinga (Upper Tanudan)|*Kalinga (Upper Tanudan)]]
*[[Wikang Kallahan (Kayapa)|Kallahan (Kayapa)]]
*[[Wikang Kallahan (Keley-i)|Kallahan (Keley-i)]]
*[[Wikang Kallahan (Tinoc)|*Kallahan (TinocKayapa)]]
**Kallahan (Keley-i)
**Kallahan (Tinoc)
*[[Wikang Kamayo|Kamayo]]
*[[Wikang Kankanaey|Kankanaey]]
*[[Wikang Magahat|Magahat]]
*[[Wikang Maguindanao|Maguindanao]]
*[[Wikang Malaynon|Malaynon]]
*[[Wikang Mamanwa|Mamanwa]]
*[[Wikang Mandaya (Cataelano)|Mandaya (Cataelano)]]
*[[Wikang Mandaya (Karaga)|*Mandaya (KaragaCataelano)]]
*[[Wikang Mandaya (Sangab)|*Mandaya (SangabKaraga)]]
**Mandaya (Sangab)
*[[Wikang Manobo (Agusan)|Manobo (Agusan)]]
*[[Wikang Manobo (Ata)|Manobo (Ata)]]
*Manobo (Agusan)
*[[Wikang Manobo (Cinamiguin)|Manobo (Cinamiguin)]]
*[[Wikang Manobo (Cotabato)|Manobo (CotabatoAta)]]
*Manobo (Cinamiguin)
*[[Wikang Manobo (Dibabawon)|Manobo (Dibabawon)]]
*[[Wikang Manobo (Ilianen)|Manobo (IlianenCotabato)]]
*Manobo (Dibabawon)
*[[Wikang Manobo (Matigsalug)|Manobo (Matigsalug)]]
*[[Wikang Manobo (Obo)|Manobo (OboIlianen)]]
*Manobo (Matigsalug)
*[[Wikang Manobo (Rajah Kabunsuwan)|Manobo (Rajah Kabunsuwan)]]
*[[Wikang Manobo (Sarangani)|Manobo (SaranganiObo)]]
*[[Wikang Manobo (Rajah Kabunsuwan)|Manobo (Rajah Kabunsuwan)]]
*[[Wikang Manobo (Kanlurang Bukidnon)|Manobo (Kanlurang Bukidnon)]]
*Manobo (Sarangani)
*[[Wikang Manobo (Kanlurang Bukidnon)|Manobo (Kanlurang Bukidnon)]]
*[[Wikang Mansaka|Mansaka]]
*[[Wikang Mapun|Mapun]]
*[[Wikang Maranao|Maranao]]
*[[Wikang Masbatenyo|Masbatenyo]]
*[[Wikang Molbog|Molbog]]
*[[Wikang Palawano (Brooke's Point)|Palawano (Brooke's Point)]]
*[[Wikang *Palawano (Central)|PalawanoBrooke's (CentralPoint)]]
*[[Wikang Palawano (Southwest)|*Palawano (SouthwestCentral)]]
**Palawano (Southwest)
*[[Wikang Pangasinense|Pangasinense]]
*[[Wikang Paranan|Paranan]]
*[[Wikang Ratagnon|Ratagnon]]
*[[Wikang Romblomanon|Romblomanon]]
*[[Wikang Sama (Central)|Sama (Central)]]
*Sama (Central)
*[[Wikang Sama (Pangutaran)|Sama (Pangutaran)]]
*Sama (Pangutaran)
*[[Wikang Sama (Southern)|Sama (Southern)]]
*Sama (Southern)
*[[Wikang Sambal|Sambal]]
*[[Wikang Sangil|Sangil]]
*[[Wikang Sorsogon (MasbateBicolano)|Sorsogon (Masbate)]]
*[[Wikang Sorsogon (Waray)|*Sorsogon (WarayMasbate)]]
**Sorsogon (Waray)
*[[Wikang Subanen (Central)|Subanen (Central)]]
*[[Wikang Subanen (Northern)|Subanen (Northern)]]
*Subanen (Central)
*[[Wikang Subanon (Kolibugan)|Subanon (Kolibugan)]]
*Subanen (Northern)
*[[Wikang Subanon (Western)|Subanon (Western)]]
*[[Wikang Subanon (Lapuyan)|Subanon (Lapuyan)]]
*Subanon (Kolibugan)
*Subanon (Western)
*Subanon (Lapuyan)
*[[Wikang Sulod|Sulod]]
*[[Wikang Surigaonon|Surigaonon]]
*[[Wikang Tadyawan|Tadyawan]]
*[[Wikang Tagabawa|Tagabawa]]
*'''[[Wikang Tagalog|Tagalog]]'''
*[[Wikang Tagbanwa|Tagbanwa]]
*Tagbanwa
*[[Wikang Tagbanwa (Calamian)|Tagbanwa (Calamian)]]
*[[Wikang Tagbanwa (Central)|Tagbanwa (CentralCalamian)]]
*Tagbanwa (Central)
*[[Wikang Tausug|Tausug]]
*[[Wikang Tawbuid (Eastern)|Tawbuid (Eastern)]]
*[[Wikang Yakan|Yakan]]
*[[Wikang Yogad|Yogad]]
*[[Wikang Zamboangueño|Zamboangueño; Chavacano (Chabacano de Zamboanga)]]
**[[Wikang CaviteñoChavacano|CaviteñoZamboangueño; Chavacano (Chabacano de CaviteZamboanga)]]
*[[Wikang Ternateño|Ternateño*Caviteño; Chavacano (Chabacano de BarraCavite)]]
**Ternateño; Chavacano (Chabacano de Barra)
*[[Wikang Ermiteño|Ermiteño; Chavacano (Chabacano de Ermita)]]
*[[Wikang Bolinao]]
*[[Wikang Hernan]]
 
=== Mga patay na wika ===
13,821

edit