Pagkakaiba sa pagitan ng mga pagbago ng "COVID-19"

m
pagpapalayo -> pagdidistansya
(Inihalintulad sa bersyong Ingles (Hindi pa tapos ang pagsasalinwika).)
m (pagpapalayo -> pagdidistansya)
| diagnosis = ''[[Reverse transcription polymerase chain reaction|pagsusuring rRT-PCR]]'', ''[[CT scan]]''
| differential =
| prevention = [[Paghuhugas ng kamay]], [[kuwarentenas]], [[panlipunang pagpapalayopagdidistansya|pisikal na pagpapalayo]]
| treatment = [[Symptomatic treatment|Sintomatiko]] and [[supportive treatment|pag-aalalay]]
| medication =
Karaniwang naipapasa ang sakit sa malapitang pakikitungo at sa pamamagitan ng mga [[Respiratory droplet|pahingahahang patak]] kapag [[Ubo|umuubo]] o bumabahing.<ref name="CDCTrans">{{cite web|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—Transmission|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html|website=Centers for Disease Control and Prevention|accessdate=23 March 2020|language=en-us|date=17 March 2020}}</ref><ref name="WHO2020QA">{{cite web|url=https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses|title=Q&A on coronaviruses|work=[[World Health Organization]]|date=11 February 2020|access-date=24 February 2020}}</ref> Maaaring magkaroon ng mga patak-patak habang humihinga ngunit sa pangkalahatan, hindi [[Airborne disease|dinadala ng hangin]] ang birus.<ref name="WHO2020QA2">{{cite web|url=https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses|title=Q&A on coronaviruses|work=[[World Health Organization]]|date=11 February 2020|access-date=24 February 2020}}</ref><ref name="ECDCQA" /> Maaari ring mahawa rin ang mga tao kung hinawakan nila ang kontaminadong bagay at pagkatapos, ang kanilang mukha.<ref name="WHO2020QA2" /><ref name="CDCTrans2">{{cite web|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—Transmission|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html|website=Centers for Disease Control and Prevention|accessdate=23 March 2020|language=en-us|date=17 March 2020}}</ref> Pinakanakahahawa ito kapag sintomatiko ang mga tao, ngunit maaaring maghawa bago lumitaw ang mga sintomas.<ref name="CDCTrans2" /> Maaaring mabuhay ang birus sa mga ibabaw nang hanggang 72 oras.<ref>{{cite web|url=https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces|access-date=23 March 2020|title=New coronavirus stable for hours on surfaces|date=17 March 2020|publisher=[[National Institutes of Health]]}}</ref> Ang panahon bago umepekto ang sakit ay karaniwang dalawa hanggang labing-apat na araw, na may katamtamang limang araw.<ref name="CDCSym">{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html|title=Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCoV)|date=10 February 2020|website=www.cdc.gov|access-date=11 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200130202038/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html|archive-date=30 January 2020|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite journal|author-last1=Velavan|author-first1=T. P.|author-last2=Meyer|author-first2=C. G.|title=The COVID-19 epidemic|journal=Tropical Medicine & International Health|volume=n/a|issue=n/a|pages=278–80|doi=10.1111/tmi.13383|doi-access=free|pmid=32052514|date=March 2020}}</ref> Ang pamantayang pamamaraan ng [[Diagnosis|pagsusuri]] ay sa pamamagitan ng [[Reverse transcription polymerase chain reaction|baligtaring pagsasalin ng patanikalang tambisa ng polymerase]] (rRT-PCR) mula sa [[Nasopharyngeal swab|pamahid sa nasoparinks]].<ref name="CDC2020Testing">{{cite web|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html|website=Centers for Disease Control and Prevention|accessdate=26 March 2020|language=en-us|date=11 February 2020}}</ref> Maaari ring suriin ang impeksyon mula sa kombinasyon ng mga sintomas, [[Risk factor|salik ng panganib]] at isang [[CT scan|''CT scan'']] ng dibdib na nagpapakita ng mga katangian ng pulmonya.<ref name=":3">{{cite journal | vauthors=Jin YH, Cai L, Cheng ZS, Cheng H, Deng T, Fan YP, Fang C, Huang D, Huang LQ, Huang Q, Han Y, Hu B, Hu F, Li BH, Li YR, Liang K, Lin LK, Luo LS, Ma J, Ma LL, Peng ZY, Pan YB, Pan ZY, Ren XQ, Sun HM, Wang Y, Wang YY, Weng H, Wei CJ, Wu DF, Xia J, Xiong Y, Xu HB, Yao XM, Yuan YF, Ye TS, Zhang XC, Zhang YW, Zhang YG, Zhang HM, Zhao Y, Zhao MJ, Zi H, Zeng XT, Wang YY, Wang XH | display-authors=6 | title=A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version) | journal=Military Medical Research | date=February 2020 | volume=7 | issue=1 | page=4 | doi=10.1186/s40779-020-0233-6 | doi-access=free | pmid=32029004 | pmc=7003341 }}</ref><ref name=":4">{{cite web|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200226151951.htm|title=CT provides best diagnosis for COVID-19|date=26 February 2020|website=ScienceDaily|url-status=live|access-date=2 March 2020}}</ref>
 
Kabilang sa mga inirerekumendang hakbang upang maiwasan ang pagkahawa ay madalas na [[Hand washing|paghuhugas ng kamay]], [[panlipunang pagpapalayopagdidistansya]] (pagpapanatili ng pisikal na distansya mula sa ibang tao, lalo na sa mga may sintomas), pagtatakip ng mga ubo at bahing ng tisyu o panloob na siko, at paglayo ng maruming kamay mula sa mukha.<ref name="Advice for public">{{cite web|url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public|title=Advice for public|website=[[World Health Organization]] (WHO)|access-date=25 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200126025750/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public|archive-date=26 January 2020|url-status=live|name-list-format=vanc}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults|title=Guidance on social distancing for everyone in the UK|website=GOV.UK|language=en|access-date=25 March 2020}}</ref> Inirerekumenda ang paggamit ng mga [[Masks|mask]] sa mga nagsususpetsa na may birus sila at sa kanilang tagapag-alaga.<ref name="CDC2020IfSick">{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html|title=2019&nbsp;Novel Coronavirus (2019-nCoV)|author=CDC|date=11 February 2020|website=Centers for Disease Control and Prevention|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200214153016/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html|archive-date=14 February 2020|access-date=15 February 2020|name-list-format=vanc}}</ref> Nagkakaiba-iba ang mga rekomendasyon sa paggamit ng mask ng publiko. Hindi nirerekumenda ng iilan ang kanilang paggamit, nirerekumenda naman ng iilan ang paggamit, at inaatas ng mga iba pa ang paggamit.<ref>{{Cite journal|last=Feng|first6=Benjamin J.|issn=2213-2600|doi=10.1016/S2213-2600(20)30134-X|volume=0|language=English|journal=The Lancet Respiratory Medicine|url=https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30134-X/abstract|title=Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic|date=2020-03-20|last6=Cowling|first=Shuo|first5=Mengzhen|last5=Fan|first4=Wei|last4=Song|first3=Nan|last3=Xia|first2=Chen|last2=Shen|pmid=32203710}}</ref><ref>{{cite web|title=When and how to use masks|url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks|website=www.who.int|accessdate=31 March 2020|language=en}}</ref><ref>{{Cite news|last=Tait|first=Robert|url=https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/czechs-get-to-work-making-masks-after-government-decree-coronavirus|title=Czechs get to work making masks after government decree|date=2020-03-30|work=The Guardian|access-date=2020-03-31|language=en-GB|issn=0261-3077}}</ref> Sa kasalukuyan, wala pang mga [[bakuna]] o tiyak na [[Antiviral treatment|gamot panlaban sa birus]] para sa COVID-19. Kasali sa pangangasiwa nito ang [[Palliative care|paggamot ng mga sintomas]], [[Supportive care|pag-aalalay]], [[Isolation (health care)|pagbubukod]], at [[Medical research|eksperimentong pamamaraan]].<ref name="cdc21Jan202022">{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|date=15 February 2020|publisher=[[Centers for Disease Control and Prevention]] (CDC)|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20200226145347/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html|archive-date=26 February 2020|access-date=20 February 2020|name-list-format=vanc}}</ref>
 
Noong 30 Enero 2020, indineklara ng [[Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan]] (WHO) ang [[pagkalat ng koronabirus ng 2019–20]] bilang isang [[Public Health Emergency of International Concern|Pampublikong Emerhensya sa Kalusugan ng Pandaigdigang Ikinababahala]] (PHEIC)<ref>{{Cite web|url=https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)|title=Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)|website=www.who.int|language=en|access-date=2020-02-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20200131005904/https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)|archive-date=31 January 2020|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-live-updates/2020/02/05/114ced8a-479c-11ea-bc78-8a18f7afcee7_story.html|title=Hundreds of evacuees to be held on bases in California; Hong Kong and Taiwan restrict travel from mainland China - The Washington Post<!-- Bot generated title -->|access-date=11 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200207134650/https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-live-updates/2020/02/05/114ced8a-479c-11ea-bc78-8a18f7afcee7_story.html|archive-date=7 February 2020|url-status=live}}</ref> at bilang [[pandemya]] noong 11 Marso 2020.<ref name="WHOPandemic" /> Naitala ang [[Local transmission|lokal na transmisyon]] ng sakit sa maraming bansa sa lahat ng anim na [[WHO regions|rehiyon ng WHO]].<ref>{{cite web|url=http://who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200325-sitrep-65-covid-19.pdf|title=WHO Situation Report #65|last=|first=|date=25 March 2020|website=WHO|url-status=live|archive-url=|archive-date=|access-date=}}</ref>
[[Talaksan:Covid-19-curves-graphic-social-v3.gif|thumb|Isang ilustrasyon ng epekto ng pagpapalapad ng mga impeksyon sa mahaba-habang panahon, kilala bilang pagpapatag ng kurba; ang pagbawas sa mga rurok ay nagpapahintulot sa mga ''healthcare services'' na pangasiwaan nang mas mabuti ang parehong dami ng pasyente.<ref>{{cite web|last=Wiles|first=Siouxsie|author-link=Siouxsie Wiles|title=The three phases of Covid-19—and how we can make it manageable|url=https://thespinoff.co.nz/society/09-03-2020/the-three-phases-of-covid-19-and-how-we-can-make-it-manageable/|website=The Spinoff|access-date=9 March 2020|date=9 March 2020|name-list-format=vanc|archive-url=https://web.archive.org/web/20200327120015/https://thespinoff.co.nz/society/09-03-2020/the-three-phases-of-covid-19-and-how-we-can-make-it-manageable/|archive-date=27 March 2020|url-status=live}}</ref><ref name="Lancet2020Flatten">{{cite journal|vauthors=Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD|title=How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?|journal=Lancet|date=March 2020|volume=395|issue=10228|pages=931–934|pmid=32164834|doi=10.1016/S0140-6736(20)30567-5|quote=A key issue for epidemiologists is helping policy makers decide the main objectives of mitigation—e.g. minimising morbidity and associated mortality, avoiding an epidemic peak that overwhelms health-care services, keeping the effects on the economy within manageable levels, and flattening the epidemic curve to wait for vaccine development and manufacture on scale and antiviral drug therapies.|doi-access=free}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation|title=How canceled events and self-quarantines save lives, in one chart|first=Eliza|last=Barclay|date=10 March 2020|website=Vox|name-list-format=vanc|access-date=12 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200312161852/https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-us-cases-quarantine-cancellation|archive-date=12 March 2020|url-status=live}}</ref>]]
[[Talaksan:Covid-19-curves-graphic2-stopthespread-v3.gif|thumb|Mga alternatibo sa pagpapatag ng kurba<ref>{{cite web|last=Wiles|first=Siouxsie|title=After 'Flatten the Curve', we must now 'Stop the Spread'. Here's what that means|url=https://thespinoff.co.nz/society/14-03-2020/after-flatten-the-curve-we-must-now-stop-the-spread-heres-what-that-means/|website=The Spinoff|access-date=13 March 2020|date=14 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200326232315/https://thespinoff.co.nz/society/14-03-2020/after-flatten-the-curve-we-must-now-stop-the-spread-heres-what-that-means/|archive-date=26 March 2020|url-status=live}}</ref><ref>{{cite journal|vauthors=Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD|title=How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?|journal=Lancet|date=March 2020|volume=395|issue=10228|pages=931–934|pmid=32164834|doi=10.1016/S0140-6736(20)30567-5}}</ref>]]
Kabilang sa mga hakbang upang maiwasan ang tsansa ng pagkahawa ang pagpapanatili sa bahay, pag-iiwas sa mga mataong lugar, paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 20 segundo, pagpapraktis ng mabuting [[palalusugan]], at pag-iiwas sa paghawak ng mata, ilong, o bibig ng kamay na hindi pa nahugas.<ref name="CDC-Prevention & Treatment">{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/about/prevention.html|author=Centers for Disease Control|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Prevention & Treatment|date=3 February 2020|language=en-us|access-date=10 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20191215193934/https://www.cdc.gov/coronavirus/about/prevention.html|archive-date=15 December 2019|url-status=live|author-link=Centers for Disease Control}}</ref><ref name="WHO Advice for Public">{{cite web|url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public|title=Advice for Public|vauthors=((World Health Organization))|access-date=10 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200126025750/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public|archive-date=26 January 2020|url-status=live|author-link=World Health Organization|name-list-format=vanc}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/17/814221111/my-hand-washing-song-readers-offer-lyrics-for-a-20-second-scrub|title=My Hand-Washing Song: Readers Offer Lyrics For A 20-Second Scrub|website=NPR.org|language=en|access-date=20 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200320145553/https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/17/814221111/my-hand-washing-song-readers-offer-lyrics-for-a-20-second-scrub|archive-date=20 March 2020|url-status=live}}</ref> Inirerekumenda ng [[CDC]] ang pagtakip sa bibig at ilong ng tisyu habang umuubo at bumabahing at inirerekumenda ang paggamit ng loob ng siko kung walang tisyu.<ref name="CDC-Prevention & Treatment" /> Inirerekumenda rin nila ang tamang palalusugan sa kamay pagkatapos ng anumang ubo o bahing.<ref name="CDC-Prevention & Treatment" /> Nilalayon ng mga estratehiya ukol sa [[panlipunang pagpapalayopagdidistansya]] ang pagbawas ng kontak ng nahawang tao sa mga malalaking grupo sa pamamagitan ng pagsasara ng mga paaralan at opisina, paghihigpit sa pagbibiyahe, at pagkakansela ng mga pampublikong pagtitipon.<ref name="JHUSocialDistancing">{{cite web|first=Lisa Lockerd|last=Maragakis|name-list-format=vanc|title=Coronavirus, Social Distancing and Self Quarantine|url=https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine|website=www.hopkinsmedicine.org|publisher=John Hopkins University|access-date=18 March 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200318012357/https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-social-distancing-and-self-quarantine|archive-date=18 March 2020|url-status=live}}</ref> Kasali rin sa panlipunang pagpapalayopagdidistansya ang pangangailan na anim na talampakan ang distansya sa pagitan ng mga tao (halos 1.80 metro).<ref>{{Cite news|last=Parker-Pope|first=Tara|url=https://www.nytimes.com/2020/03/19/well/live/coronavirus-quarantine-social-distancing.html|title=Deciding How Much Distance You Should Keep|date=19 March 2020|work=The New York Times|access-date=20 March 2020|language=en-US|issn=0362-4331|archive-url=https://web.archive.org/web/20200320003705/https://www.nytimes.com/2020/03/19/well/live/coronavirus-quarantine-social-distancing.html|archive-date=20 March 2020|url-status=live}}</ref>
 
Dahil hindi inaasahan ang pagkakaroon ng [[COVID-19 vaccine|bakuna laban sa SARS-CoV-2]] bago ang 2021 (bilang pinakamaagang tantya),<ref>{{cite web|url=https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away|title=Here's Why It's Taking So Long to Develop a Vaccine for the New Coronavirus|website=Science Alert|first1=Rob|last1=Grenfell|first2=Trevor|last2=Drew|name-list-format=vanc|date=17 February 2020|access-date=26 February 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200228010631/https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away|archive-date=28 February 2020|url-status=live}}</ref> ang isang mahalagang bahagi ng pagkontrol ng pandemya ng COVID-19 ay ang pagbabawas sa rurok ng epidemya, kilala bilang "''flattening the curve''" ("pagpapatag ng [[Epidemic curve|kurba]]"), sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang na naghahangad na bagalan ang bilis ng mga bagong impeksyon.<ref name="Lancet2020Flatten" /> Nakatutulong ang pagpapabagal sa bilis ng pagkahawa sa pagbawas ng panganib na matabunan ang mga serbisyong pangkalusugan, na nagpapahintulot ng mas mainam na paggamot ng mga kasalukuyang kaso, at nagpapaantala sa bagong kaso hanggang magkaroon ng [[Therapy|terapeutika]] o bakuna.<ref name="Lancet2020Flatten" />
2,305

edit