Antropolohiya: Pagkakaiba sa mga binago

May naniniwala na ang mga Amerindian at Eskimo, bagamat sila'y karamihang Mongoloid, ay may kaunting lahing Caucasoid o Australoid na bago pa dumating si Christopher Columbus.
 
Ang kaisipan ng Hapones na si Dr. Akazawa Takeru ay may dalawa lamang bersiyon ng MonggoloydMongoloid, ang mga Paleo-MonggoloydMongoloid at ang mga Neo-MonggoloydMongoloid. Ang Inililista niyang ang mga Neo-MonggoloydMongoloid ay mga Intsik, Buryat, Eskimo, Chukchi, atbpat iba pa. Ang Sa kabila naman, ang mga Paleo-MonggoloydMongoloid ay mga Burmes, [[Mga Pilipino|Pilipino]], Polinesyano, Jōmon, Amerindiyo, atbpat iba pa. Ang AwstronesyoAustronesian nga ay klasipikadong Paleo-MonggoloydMongoloid. Kung minsan, ang tawag sa AwstronesyoAustronesian ay TimogSouthern MonggoloydMongoloid.
 
Kung gagamitin ang ngipin para sa klasipikasyon, ang mga Neo-Mongoloid ay Sinodont Mongoloid kung tawagin, at may mga Paleo-Mongoloid sa Asya at Pasipikang kung tawagin ay Sundadont Mongoloid. Kung minsan, ang mga Amerindiyo ng mga Amerika ay Super-Sinodont kung tawagin. Kaya, marahil may talagang tatlong klaseng Mongoloid: ang Sundadont, ang Sinodont, at ang Super-Sinodont.
 
Dalawa naman ang klase ng sub-espesyeng Caucasoid, yung Mediterranean at Nordic. Ang mga Mediterranean ay maiitim ang buhok, malimit ay bughawing itim, kung minsan ay mamulang itim, at kung minsan ay talagang madilim na kayumanggi. Iba-iba rin ang kulay ng mata nila. Ang mga Nordic naman ay olandes/malaginintuan, o kayumanggi, o pula ang buhok. Iba-iba ang kanilang kulay ng buhok. Mas maputla ang kulay ng balat ng mga Nordic kaysa sa mga Mediterranean. May mutasyong henetiko nang taong -9000, noong pinakahuling Panahon ng Yelo, na nagresulta sa malaginintuang buhok.
3,633

edit