Jojit fb

 
==Mga kontribusyon==
Ako ay palagiang nasa sampung pinaka-aktibong manunulat dito sa Tagalog na Wikipedia. Mayroon na akong higit sa 40,000 pagbabago (o ''edits''). Kadalasang sinalinsinasalin ko ng diretso ang mga artikulong sinimulan ko ngunit maaarinagdaragdag na may dinagdagdin ako na wala sa orihinal na artikulo sa [[:en:Main Page|Ingles]] na [[Wikipedia]]. Kinukuha ko rin ang ideya ng artikulo sa Ingles at hindi nagsasalin ng literal at bawat salita. At kadalasan din na hindi kumpleto ang pagkasalin at maaari na ''stub'' ang artikulo na ginawa ko subalit tinitiyak ko na ito ay hindi bababa sa 1,000 titik at may mga sanggunian. Noong nagkaroon na ng [[Special:ContentTranslation|''translation tool'']] o kagamitang sa pagsasalin ang Wikipedia, sinubok ko lamang ito ng kaunti at pagkatapos, bumalik pa rin ako sa pagsasalin ng diretso sa ''textbox'' o kahon ng pamatnugan nito o kaya'y diretso sa [[Wikipedia:VisualEditor|VisualEditor]]. Para sa akin, mas mabilis at mas ''flexible'' (o naiaayon sa gusto ko) ang pag-''edit'' o pagmatnugot ko ng mga artikulong isasalin mula Ingles kung hindi gagamitin ang ''translation tool''.
Ako ay palagiang nasa sampung pinaka-aktibong manunulat dito sa Tagalog na Wikipedia. Mayroon na akong higit sa 40,000 pagbabago (o ''edits'').
Kadalasang sinalin ko ng diretso ang mga artikulong sinimulan ko ngunit maaari na may dinagdag ako na wala sa orihinal na artikulo sa [[:en:Main Page|Ingles]] na [[Wikipedia]]. At kadalasan din na hindi kumpleto ang pagkasalin at maaari na ''stub'' ang artikulo na ginawa ko subalit tinitiyak ko na ito ay hindi bababa sa 1,000 titik at may mga sanggunian. Noong nagkaroon na ng [[Special:ContentTranslation|''translation tool'']] o kagamitang sa pagsasalin ang Wikipedia, sinubok ko lamang ito ng kaunti at pagkatapos, bumalik pa rin ako sa pagsasalin ng diretso sa ''textbox'' o kahon ng pamatnugan nito o kaya'y diretso sa [[Wikipedia:VisualEditor|VisualEditor]]. Para sa akin, mas mabilis at mas ''flexible'' (o naiaayon sa gusto ko) ang pag-''edit'' o pagmatnugot ko ng mga artikulong isasalin mula Ingles kung hindi gagamitin ang ''translation tool''.
 
Ang mga sumusunod ay ang mga artikulong sinimulan ko (hindi kasama ang mga artikulong binago ko):