Jojit fb

Ako ay isang Manunuri ng Sistema/Taga-programa ng Web (''Systems Analyst/Web Developer'') bilang aking propesyon. Madalas akong magbigay ng panayam sa Katolikong Karismatikong Pamayanan ng Flock of the Holy Spirit sa Lungsod ng Pasig, Pilipinas, kung saan ako rin ang Punong-lingkod sa mga Ministeryo. Sa kaparehong organisasyon, naging Pinuno ng Ministeryo ng Edukasyon din ako mula 2007 hanggang 2019. Mula 2014 hanggang 2016, ako ay naging isa mga Punong Tagapaglingkod ng pamayanan bilang Lingkod ng mga Kalalakihan at ang Kalihim ng PASTEM. Naging Ingat-Yaman din ako ng pamayanang iyon mula Enero 1, 2017 hanggang Pebrero 28, 2018
 
Asawa ako ni [[:en:User:Billie bb|Billie bb]], isang Wikimedista., Siyana aykasama datingkong aktibong kasapi rinnagtatag ng Wikimedia PilipinasHUG.
 
== Tingnan din ==