Talaan ng mga lungsod at bayan sa California: Pagkakaiba sa mga pagbabago