Ika-5 dantaon: Pagkakaiba sa mga pagbabago

* [[Augustine of Hippo|Agustin ng Hipona]], obispo, teologo
* [[Avitus]], Romanong Emperador (mga 380/395-456/457, naghari 455-456).
* [[Basiliscus]], Romanong Emperador (d.namatay 476/477, naghari 475-476).
* [[Juan Crisostomo]], [[Patriarka ng Constantinople|Partriarka ng Constantinople]]
* [[Constantius III]], Romanong Emperador (d.namtay 421, naghari 421).
* [[Cyril of Alexandria|Cirilo ng Alehandriya]], [[Patriarch of Alexandria|Patriararka ng Alehandria]], teologo
* [[Pope Dioscorus I of Alexandria|Dioscorus]], [[Patriarch of Alexandria|Patriararka ng Alehandria]]